Lees het originele artikel

De eco-regeling maakt deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Ze bestaat uit verschillende duurzaamheidsactiviteiten waar boeren een premie voor kunnen krijgen. Boeren kiezen zelf aan welke activiteiten zij deelnemen. Door de overvloedige regen dit voorjaar zijn de ingangsdata eerder al uitgesteld. Dit gebeurt nu voor een tweede keer, vanwege de uitzonderlijke omstandigheden.

Boeren krijgen meer ruimte voor de eco-activiteiten: groene braak, kruidenrijk grasland, bufferstroken langs bouwland en blijvende teelten, bufferstrook langs grasland en weidegang voor melkvee. Daarnaast wordt een van de basisvoorwaarden voor deelname aan het GLB, (GLMC 6) de uiterste inzaaidatum van een groenbedekking, verschoven naar 15 juni.

Meer informatie is te vinden bij op de site van RVO.


Lees het originele artikel