Lees het originele artikel

DIY-Jongerencultuur stimuleren

Cultuur maken en meemaken geeft plezier en draagt bij aan het zelfvertrouwen van jongeren. “In Maastricht zien we dat cultuur bij jongeren vaak ontstaat vanuit een do it yourself-houding”, zo trapt een enthousiaste wethouder voor Cultuur, Frans Bastiaens, af. Op plekken waar jongeren zich spontaan verzamelen, ontstaat een sterke cultuurbeleving; ze maken samen muziek, filmpjes, leren elkaar breakdance moves en creëren hun eigen (graffiti)kunstwerken. “Met de SPUK-middelen stimuleren we culturele activiteiten door, voor en met jongeren, die vaak informeel of in tijdelijke projecten worden georganiseerd. Op deze manier vergroten we de cultuurparticipatie bij de doelgroep van 14 t/m 27 jaar en versterken we hun veerkracht”, zo stelt Frans Bastiaens.   

Kunst en cultuur als sociaal kompas

Kunst en cultuur is voor veel jongeren een manier om zich uit te drukken en te presenteren. Het verbindt jongeren en wakkert de dialoog aan over de (gedachten)wereld van de ander. Via de SPUK-middelen wordt de creativiteit en het inlevingsvermogen van jongeren gestimuleerd en hun talenten ontwikkeld.
Cultuurcoach jongeren bij de gemeente Maastricht, Hendrik Simons: “Niet alle jongeren vinden even gemakkelijk aansluiting bij de klassieke cultuurvereniging of club. Met de SPUK-middelen kunnen we onder meer deze groep jongeren op een laagdrempelige en organische manier begeleiden in hun cultuurbeleving. De Vrijhaven in De Heeg is een mooi voorbeeld van zo een organische ontmoetingsplek waar experimenteren met kunst en cultuur mogelijk is zonder barrières”.

Tegelijkertijd wordt een verbinding gelegd tussen de jongerencultuur, de stad en haar inwoners. Wethouder Frans Bastiaens: “Kunst en cultuurparticipatie bij jongeren is zo ontzettend belangrijk voor hun identiteitsontwikkeling. Door deze uitingen te stimuleren vanuit hun eigen leefwereld en te koppelen aan hun interesses, vergroten we het zelfvertrouwen en werken we aan het welbevinden van onze jongeren.”  

Subsidieregeling Impuls Jongerencultuur

De Impuls Jongerencultuur betreft een tijdelijke, extra impuls als onderdeel van een groter pakket aan maatregelen vanuit het Rijk, waarbij er extra aandacht uitgaat naar de kwetsbare positie van jongeren. Via de subsidieregeling Impuls Jongerencultuur 2023-2024 kunnen culturele of maatschappelijke organisaties, alsook culturele professionals in Maastricht tijdens de looptijd van de regeling – tussen 1 oktober 2023 en 31 december 2024 – en totdat het subsidieplafond bereikt is steun aanvragen voor culturele jongerenprojecten en –activiteiten.
Wethouder Bastiaens: “Met de subsidieregeling Impuls Jongerencultuur zijn de problemen in het leven van de jongere niet opeens opgelost, maar door hen te stimuleren tot het (mee)maken van cultuur willen we de jongere zijn/haar talent laten ontdekken en ontwikkelen. Dit levert de jongere vertrouwen en perspectief op in het leven”.


Lees het originele artikel