Met deze QR-code kan iedereen eenvoudig en snel een melding kan doen van een ongewenste situatie in of rond een afvalbak. Denk daarbij aan naastplaatsingen, verkeerd achtergelaten grofvuil of een containerklep die klem zit waardoor er geen afval meer bij kan.

Rommel op straat

In Rotterdam staan ruim 7.100 afvalcontainers. Al die Rotterdamse containers zijn slim. Iedere glas-, papier-, textiel-, en restafvalcontainer is namelijk uitgerust met een interne vulgraadsensor. Deze sensoren stralen ieder uur een ultrasone geluidsgolf uit waarmee de sensor ‘ziet’ hoe vol de bak zit. Heeft de bak de vulgraadgrens bereikt, dan geeft het een seintje af waardoor de chauffeurs van inzameling zo snel mogelijk de bak legen. Door de vulgraadsensoren is Rotterdam slimmer geworden. We weten beter wanneer een bak geleegd moet worden én lossen geen lege containers meer. Toch komt het nog voor dat er een probleem ontstaat in en rond een afvalcontainer of -bak en er rommel op straat ligt.

Nog slimmer

Daarom worden nu die containers én de duizenden afvalbakken nog slimmer. Niet door extra technologie, maar dankzij de Rotterdammers zelf. Iedere afvalbak en afvalcontainer krijgt een eigen QR-code, waarmee snel een melding gemaakt kan worden. Deze codes kunnen alle Rotterdammers met een smartphone scannen. Er is geen app of inlog voor nodig, dus zelfs een toerist of toevallige voorbijganger kan een code scannen. Het werkt als volgt:

  1. De melder scant met zijn smartphone de QR-code.
  2. Kies de optie ‘melding maken’ en op de smartphone opent een webpagina waar de container- en locatiegegevens automatisch zijn ingevuld.
  3. De melder vult alleen de aard van de melding in en klikt op verzenden.
  4. De melding pakt Stadsbeheer snel op.

Op de webpagina kan de scanner ook meer informatie vinden over de afvalcontainer en over de gemeentelijke aanpak van afval.

Iedereen helpt mee

De QR-code helpt niet alleen de Rotterdammer om zijn melding snel en eenvoudig te doen, ook de afdeling Stadsbeheer van de gemeente is er enorm mee geholpen. De melding wordt namelijk automatisch gekoppeld aan de unieke containercode. Zo is een melding altijd exact tot op afvalcontainer te herleiden. Voordeel: meldingen kunnen sneller worden opgelost. En de codes zijn ook voor collega’s te gebruiken om storingen en meldingen snel en gedetailleerd door te geven.

QR-codes in heel de stad

Momenteel worden de afvalbakken en -containers in de wijk Hillesluis al voorzien van de stickers met de QR-codes. Wethouder Vincent Karremans heeft op 20 december de code en achterliggende ICT-toepassing officieel in gebruik genomen. Vanaf begin 2022 worden ook alle andere containers en afvalbakken voorzien van een eigen unieke QR-code, te starten met de wijken Kralingen en Noord.

Nieuwe informatie op containers

Naast een QR-code krijgen alle restafvalcontainers ook een nieuwe sticker met handige informatie over afval. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er behoefte is aan meer en duidelijkere informatie over afval bij de container. De nieuwe sticker op de klep van de containers laat duidelijk zien hoe afval aangeboden moet worden, wat te doen met grofvuil en als de container vol is. Daarnaast laat de sticker zien dat naastplaatsingen een boete op kunnen leveren.

Stickers verspreiden

Bij het ontwerp van deze sticker is gebruik gemaakt van zo veel mogelijk afbeeldingen en zo min mogelijk tekst, zodat de boodschap begrijpelijk is voor een grote groep bewoners. Het ontwerp van de sticker is uitgebreid onderzocht. Bewoners konden online reageren op het ontwerp, de sticker is als proef aangebracht op een aantal containers en op straat zijn bewoners bevraagd over de sticker. Alle opgehaalde informatie is verwerkt en heeft geleid tot de nieuwe sticker. Nog dit jaar plakt de gemeente 574 stickers op restafvalcontainers verspreid over de stad. Eerst plakken we de stickers op containers waar de meeste meldingen gedaan zijn over naastplaatsingen. Volgend jaar tijdens de jaarlijkse check up krijgt de rest van de containers de nieuwe sticker.


Lees het originele artikel