Lees het originele artikel

Voor de derde keer wordt de subsidie Interreg Vlaanderen-Nederland opengesteld, van 21 december 2023 tot en met 14 maart 2024 om 17.00u. Nieuwe projecten waarbij de partners, bedrijven, organisaties of instellingen binnen het project, uit zowel Nederland als Vlaanderen afkomstig zijn kunnen zich dan aanmelden. Dit keer is er 35 miljoen euro beschikbaar die verdeeld kan worden aan toegekende projecten.

Grensoverschrijdend

Voor het zover is, moeten indieners goed kijken of hun project aan de eisen voldoet. Eén van die eisen, is dat projecten grensoverschrijdend zijn. De Zeeuwse Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) koos er bij Oproep1 in 2020 voor, om met vijf andere, deels Vlaamse, bedrijven en organisaties het gezamenlijke project ‘RAMBO’ in te dienen. Daarbij wordt er gezocht naar maatregelen en technieken voor ammoniakreductie in de varkens- en pluimveehouderij. Een ander concreet voorbeeld is het project ‘Accelerate³’ waarbij de subsidie is gebruikt voor het onderzoek naar 3d printen met  biogebaseerde (dierlijke, planten, bacteriën, schimmels) materialen.

Een project moet digitaal via het e-loket van Interreg Vlaanderen-Nederland worden ingediend. Daarbij moet onder andere aangegeven worden wat het doel van het project is, welke partners er meedoen en wat de geschatte kosten zijn.

Belangrijk is ook dat het project past binnen één van de vier thema’s die door Interreg Vlaanderen-Nederland gehanteerd worden:

  • Een slimmer Europa (11 miljoen euro)
  • Een groener Europa (13,5 miljoen euro)
  • Een socialer Europa (7,5 miljoen euro)
  • Europa zonder grenzen (3 miljoen euro)

De 35 miljoen euro die beschikbaar is gesteld, is vooraf al verdeeld over de vier thema’s. Projecten die uiteindelijk worden toegekend, kunnen voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden gefinancierd. Er is geen minimum- of maximumbudget per project. Na de sluitingsdatum worden de aanvragen beoordeeld door het Comité van Toezicht van Interreg Vlaanderen-Nederland. Daarna maakt het comité bekend welke projecten door de preselectie zijn gekomen. Die projecten moeten vervolgens hun plan volledig uitwerken om de aanvraag compleet te maken. Daarna volgt de definitieve selectie en maakt het Comité van Toezicht bekend welke projecten subsidie krijgen en hoe hoog die subsidie is.

‘Met poen kun je veel doen’

Gedeputeerde Wilfried Nielen (Grensoverschrijdende Samenwerking & Europa) is blij dat de subsidie voor de derde keer wordt opengesteld. “Absoluut, het is van groot belang dat bedrijven in onze regio hier gebruik van maken. Om uitdagingen aan te pakken, is grensoverschrijdende samenwerking  essentieel. Er gebeurt al heel veel – en dat levert mooie resultaten op. Met de uitdagingen die voor ons staan (klimaatverandering, energietransitie), kunnen we nog meer partners en nieuwe samenwerkingen gebruiken. En vergeet niet: met poen kun je veel doen!”

Data op een rijtje

Om het overzichtelijk te houden zetten we de verschillende data (momenten in het hele proces) nog even op een rijtje:

  • 21 december 2023         (openstellen Oproep3)
  • 14 maart 2024, 17.00u  (sluiting Oproep3)
  • 19 juni 2024                    (preselectie projecten door Comité)
  • 15 november 2024         (deadline voor de definitieve indiening)
  • 5 maart 2025                  (bekendmaking geselecteerde projecten)

Oproep3 is overigens de een na laatste ronde. Het Interregprogramma loopt tot eind 2027. Dat betekent dat, naar verwachting, in 2025 de laatste Oproep4 zal worden opengesteld.

Meer weten?

Informatie over de criteria vindt u hier. Ook kunt u contact opnemen met Josine Verbrugge. Zij is bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)6 52 75 62 30 en per e-mail via jjm.verbrugge@zeeland.nl


Lees het originele artikel