Bij sommige onderzoeken naar personen, organisaties en netwerken binnen moslimgemeenschappen zijn persoonsgegevens verwerkt, zonder betrokkenen hierover te informeren en zonder dat hiervoor een juridische grondslag was. Minister Van Gennip bood hiervoor haar excuses aan en informeerde de Tweede Kamer over de maatregelen in het kader van het herstel van vertrouwen tussen de overheid en moslimgemeenschappen.


Lees het originele artikel