Met het actieplan Goed Huren en Verhuren zet de gemeente zich sinds oktober 2020 in als marktmeester in de particuliere woningverhuurmarkt. Hiermee wil Rotterdam de betaalbare woningen in particulier bezit én de mensen die daarvoor in aanmerking komen, beschermen tegen te hoge huren en andere misstanden. De belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar zijn op 23 november gepresenteerd in de voortgangsrapportage.

Verhuurdersvergunning

Met de Verhuurdersvergunning pakt de gemeente malafide verhuurders aan. Er moet dan sprake zijn van meerdere overtredingen, waarbij het welzijn of de leefbaarheid van de huurders in het geding komt. Het afgelopen jaar zijn 71 adressen naar voren gekomen waar misstanden plaatsvinden. Binnenkort worden de eerste panden aangewezen voor de Verhuurdersvergunning.

Opkoopbescherming

Samen met andere steden heeft Rotterdam zich ingezet voor de invoering van de Opkoopbescherming. De gemeente heeft 16 wijken aangewezen waar woningen met een WOZ-waarde tot € 355.000 alleen gekocht kunnen worden door eigenaren die daar zelf gaan wonen. Hiermee krijgen starters en woningzoekenden met een middeninkomen meer kans op de woningmarkt. De Opkoopbescherming draagt ook bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de aangewezen wijken. De Opkoopbescherming wordt op 1 januari 2022 ingevoerd in Rotterdam.

Aanscherping kamerverhuur

Sinds 1 juli 2021 zijn de kamerverhuurregels aangescherpt. De oude regels maakten het voor particuliere verhuurders aantrekkelijk om woningen op te splitsen in kamers en die te verhuren, waardoor er een groter tekort ontstond aan zelfstandige woonruimte. Voor kamerverhuur aan drie of meer personen is nu een vergunning nodig. Tegelijkertijd is het voor studenten lastig om aan betaalbare woonruimte te komen. De gemeente is daarom scherp op misstanden bij kamerverhuur en informeert studenten actiever over hun rechten en plichten.

Huurprijscalculator

De campagne, waarbij huurders gewezen worden op hun rechten en plichten en verhuurders op hun plichten en verantwoordelijkheden, is na pilotwijk Carnisse ook ingezet in de andere 5 andere wijken met verhuurproblematiek. Ruim 17.000 huurders en verhuurders hebben de afgelopen periode de campagnewebsite weetwatjehuurt.nl bezocht. De Huurprijscalculator, waarmee huurders kunnen berekenen of ze niet te veel huur betalen, is ruim 15.200 keer ingevuld. Deze cijfers laten zien dat er veel misstanden zijn op de particuliere verhuurmarkt en dat mensen op zoek gaan naar informatie en hulp.

Ondersteuning huurders

Het door de gemeente aangestelde Huurteam heeft bij 363 huurders woningopnames gedaan. In 91% van de gevallen was er sprake van een misstand (te hoge huur, achterstallig onderhoud, onjuiste servicekosten of onwettige bepalingen in het huurcontract). 75% van deze huurders heeft een tijdelijk huurcontract. Gemiddeld betaalden de huurders bijna 200 euro te veel per maand. Het Huurteam helpt bewoners ook als zij voor huurverlaging naar de huurcommissie moeten.

Informatiepunt Carnisse

In juli is in Carnisse een informatiepunt geopend waar huurders en verhuurders kunnen binnenlopen voor vragen en informatie over goed (ver)huren van een woning. Het informatiepunt is voorzien van werkplekken en een spreekruimte waar medewerkers die actief zijn in Carnisse, zoals de huurderondersteuning, inspecteurs en Eigen Huis Coaches, gebruik van maken. Het informatiepunt bevindt zich aan het Amelandseplein, een centrale plek in de wijk. Woonbron stelt, als partner in het project, de ruimte beschikbaar.

Intensieve handhaving

Er komen veel vragen binnen bij het loket ‘Goed Verhuren’. Door de zichtbare aanwezigheid van inspecteurs in de 6 wijken, worden ze makkelijker gevonden door bewoners. Dit leverde rond de 200 extra casussen op in de 6 wijken.

Ook in 2022 en 2023 worden de acties uit het actieplan Goed Huren en Verhuren door de gemeente Rotterdam voortgezet.


Lees het originele artikel