Lees het originele artikel

Een  drukregistratievoorziening langs droge sloten is niet verplicht als er:

  • een aanvullende driftreducerende voorziening gebruikt wordt;
  • spuitdoppen worden gebruikt die vanaf 3 bar als driftarm zijn beoordeeld.;
  • een vaste teeltvrije zone van 0,75 meter voor alle gewassen aangehouden wordt. Zijn er op 1 januari 2021 al gewassen geplant of gezaaid langs een droge sloot zonder dat er een bredere teeltvrije zone aangehouden is? Dan geldt een overgangstermijn van één teeltseizoen.

Worden een van deze drie alternatieve maatregelen toepast? Dan zullen de toezichthouders van de NVWA en de waterschappen hierop niet handhaven.

Wat wordt verstaan onder droge sloten?

Droge sloten zijn:

  • gegraven waterlopen die van 1 april tot 1 oktober normaal gesproken geen water hebben;
  • waterlopen die eigenlijk een droge sloot zijn. Maar omdat er hierin stuwen zijn geplaatst staat er nu water in. Dit water wordt niet afgevoerd.

Een droge sloot is juridisch gezien hetzelfde als een sloot die wel water voert.

De bestuurlijke afspraken samengevat

Schema bestuurlijke afspraken
Alternatieve maatregelen die mogelijk zijn in plaats van verplichte drukregistratie-voorziening Droge sloot (nieuw gemaakte bestuurlijke afspraak) Watervoerende sloot
Alternatieve maatregel 1 Gebruik aanvullende driftreducerende voorziening Gebruik aanvullende driftreducerende voorziening
Alternatieve maatregel 2 Gebruik spuitdoppen die vanaf 3 bar driftarm zijn beoordeeld Gebruik spuitdoppen die vanaf 3 bar driftarm zijn beoordeeld
Alternatieve maatregel 3 Een vaste teeltvrije zone van 75 centimeter die wordt aangehouden voor alle gewassen Tweemaal de breedte van de in het Activiteitenbesluit vereiste teeltvrije zone

Lees het originele artikel