Lees het originele artikel

Toezicht en Handhaving van Omgevingsdienst Haaglanden richt zich standaard op bedrijven en organisaties. We bezoeken bedrijven voor diverse controles en zijn via de 24/7 wachtdienst bereikbaar voor overlastmeldingen en calamiteiten. Hiermee voorkomen en beperken we risico’s, schade en hinder voor inwoners en milieu. Onze capaciteit om ter plekke te zijn, zetten we nu ook aangepast in voor signaaltoezicht op naleving van de coronamaatregelen van de noodverordeningen. In de gemeenten Zoetermeer en Midden-Delfland ondersteunen we door op wisselende tijden, zeven dagen per week rondes te maken in alle wijken en buurten. Met deze inzet op signaaltoezicht zijn de toezichthouders de ogen en oren van deze gemeenten. Is er iets aan de hand? Dan schakelen we de politie of gemeentelijke boa in.

Wat valt tot nu toe op?
Tijdens de toezichtrondes letten we – naast horecasluiting en reguliere milieuwetgeving – vooral op zaken in de openbare ruimte:

  • groepsvorming met onvoldoende afstand van elkaar;
  • plaatsen van huisvuil op plekken die daarvoor niet bedoeld zijn en
  • gevaarlijke verkeerssituaties.

Opvallend is dat tot nu toe met name overtredingen plaatsvinden van de maatregel tegen groepsvorming.

Wederzijds voordeel
Voor de betrokken gemeenten en de Omgevingsdienst is het een goede samenwerking. Onze toezichthouders werken op dit moment op een ander wijze, veelal op afstand en dit signaaltoezicht past daar prima bij. En gemeenten kunnen voldoen aan de behoefte aan extra toezichtcapaciteit in de openbare ruimte. Het signaaltoezicht is verlengd tot 20 mei.


Lees het originele artikel