Lees het originele artikel

Omroep Ongehoord Nederland (ON) blijft in het publieke omroepbestel. Dat heeft staatssecretaris Van Weyenberg (Media) besloten. Deze beslissing is in lijn met het voorgenomen besluit van twee weken geleden. De NPO had in april verzocht om intrekking van de erkenning, op grond van een gebrek aan samenwerkingsbereidheid van ON.

De voorganger van Van Weyenberg wees in het voorgenomen besluit het verzoek van de NPO tot intrekking af. Er bleek onvoldoende juridische grond te zijn voor intrekking. De ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot een ander oordeel.

Staatssecretaris Van Weyenberg: “ON behoudt de voorlopige erkenning, maar ze zullen blijvend moeten laten zien dat ze verbetering serieus nemen en beter samenwerken met bijvoorbeeld de NPO. Daarom doe ik een stevige oproep aan hun adres om de eigen verbeterplannen goed uit te voeren. Ook verwacht ik van hen dat ze zich houden aan de uitgangspunten van de journalistieke code.”

Verankering journalistieke code in Mediawet

De staatssecretaris constateert dat er maatregelen nodig zijn die het publieke omroepbestel robuuster maken en de onafhankelijkheid van de journalistieke inhoud versterken.

Staatssecretaris Van Weyenberg: “Ik wil de journalistieke code verankeren in de Mediawet, waarbij de inhoud ervan vanzelfsprekend bij de journalistiek blijft. Nu is het vrijwillig voor omroepen om de code te onderschrijven, maar het zou verplicht moeten zijn om dat te doen én om je eraan te houden. Als je de code niet naleeft, zou dat een expliciete reden moeten zijn om aan een omroep een sanctie op te leggen.”

De uitwerking van deze voorstellen bespreekt staatssecretaris Van Weyenberg met de NPO, het College van Omroepen en het Commissariaat voor de Media. Hij zal dit een rol laten spelen bij de uitwerking van de conclusies van het Adviescollege Landelijke Publieke Omroep.


Lees het originele artikel