Lees het originele artikel

Hoe ziet de toekomst van het Osse centrum eruit? Hoe geven eigenaren, ondernemers en de gemeente samen vorm aan deze toekomst?

Vragen die voor de coronacrisis al actueel waren, maar nu meer dan ooit. Daarom start het Centrummanagement Oss en  gemeente Oss het onderzoek ‘Steengoed Oss’. Het onderzoek bestaat uit ongeveer 20 interviews en een enquête onder vastgoedeigenaren in het stadscentrum.

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek willen het Centrummanagement Oss en gemeente Oss inventariseren welke kansen en mogelijkheden de vastgoedeigenaren zien voor een compacter en toekomstbestendig centrumgebied. En horen we van hen welke bijdrage zij hieraan eventueel kunnen leveren.

Centrummanager Oss, Jack van Lieshout: ‘Naast enkele gezamenlijke gebiedsontwikkelingen in centrumstraten is vastgoedontwikkeling de laatste jaren solitair uitgevoerd. De nieuwe werkelijkheid, veroorzaakt door de ziekte COVID-19, vraagt juist nu om gezamenlijke planvorming, te beginnen met een uitgebreide inventarisatie!’

Aantrekkelijk stadscentrum

Onderzoeksbureau Stad&Co voert het onderzoek uit en begint ermee in de maand juni. Het onderzoek bestaat uit ongeveer 20 interviews en een enquête. Als alles volgens de planning verloopt, is het onderzoek in juli afgerond. De resultaten gebruiken we voor een ‘Kansen en toekomstkaart vastgoed’. Daarin brengen we in beeld hoe we het stadscentrum aantrekkelijker en compacter kunnen maken. Ook geven we aan welke acties we oppakken en welke beleidsinstrumenten of ingrepen daarvoor nodig zijn.

Onderzoek versneld

Wethouder Joop van Orsouw: ‘Ik ben erg benieuwd naar de opvattingen van de vastgoedeigenaren. Hoe meer reacties hoe beter we de Kansen en toekomstkaart vastgoed kunnen invullen. Juist nu de maatregelen tegen het coronavirus een negatief economisch effect hebben, willen we versneld aan de slag. Zodat we straks een plan hebben voor een stadscentrum dat klaar is voor de toekomst.’


Lees het originele artikel