Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister van Financiën is voorzien, zal de minister voor Klimaat en Energie, de heer R.A.A. Jetten MSc, de taken van de minister overnemen. Ten behoeve van de resterende demissionaire periode zal naar een nieuwe minister van Financiën worden gezocht.


Lees het originele artikel