Het jaar 2019 werd beschouwd als een overgangsjaar, een jaar waarin stabiliteit bereikt moest worden om daarna ruimte te geven aan ambities. De gemeente is daar goed in geslaagd. De reserve kan weer worden aangevuld en voldoet aan de gestelde norm.

De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken op 30 juni en zal er 7 juli een besluit over nemen.


Lees het originele artikel