Utrecht vraagt inwoners en ondernemers uit de stad mee te praten over de energietransitie. Doel is om te horen wat Utrechters nodig hebben bij de energietransitie en welke voorwaarden of ‘spelregels’ hiervoor zouden moeten gelden vanuit de overheid. Denk bijvoorbeeld aan voorkeuren voor vormen van duurzame energie (windmolens, zonnepanelen), of een verplichting tot verduurzaming wenselijk is en hoe de transitie betaald moet worden. Geïnteresseerden kunnen tussen november en maart hun mening geven via onder meer een online enquête en digitale gesprekken. De uitkomsten gebruikt de gemeente bij het schrijven van het nieuwe energiebeleid.

“In het landelijke Klimaatakkoord en in het coalitieakkoord van de gemeente is afgesproken dat we de CO2-uitstoot tot 2030 met ongeveer de helft naar beneden gaan brengen”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Door onze uitstoot te beperken kunnen we gevolgen van klimaatverandering zoals extreem weer en luchtvervuiling een halt toe roepen. Dat is een enorme uitdaging waar iedereen iets van zal merken. De gemeente heeft hierbij van de landelijke overheid de regierol gekregen in de gebouwde omgeving. Daarom willen we onze inwoners en ondernemers hier nauw bij betrekken.”

De stadsgesprekken starten half november met een enquête die de belangrijkste thema’s naar voren brengt. Ook moet deze vragenlijst een beeld geven van de rol die inwoners zien voor zichzelf en de gemeente in de stad en in de regio. Via de website en digitale gesprekken kan iedereen vervolgens op deze onderwerpen reageren. De ‘spelregels’ die hieruit volgen, moeten helpen om de gemeentelijke regierol effectief te vervullen en ervoor zorgen dat inwoners, ondernemers en initiatiefnemers in de stad een bijdrage kunnen leveren. De gemeente verwacht de uitkomsten medio 2021 voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad.

Utrechters kunnen hun mening geven op denkmee.utrecht.nl/projects/energie.


Lees het originele artikel