Participatietraject

Onder andere scholieren, inwoners, vertegenwoordigers van belangenorganisaties in Midden- en West-Brabant en het algemeen bestuur van het waterschap hebben het afgelopen jaar op verschillende manieren hun inbreng geleverd. Het waterschap organiseerde interactieve bijeenkomsten met stakeholders om de dialoog aan te gaan. Ruim 50 jongeren gaven hun beeld van de toekomst aan de hand van de innovatieve tool ‘Levend Landschap’. Afgelopen voorjaar vroeg het waterschap de mening van alle inwoners van het werkgebied met de online enquête ‘Toekomst van water’.

Klimaat, duurzaamheid en voldoende water

Het zal niet verwonderlijk zijn dat klimaatadaptatie en zorgen voor voldoende water hoog scoorden als uitkomsten van dat traject. De droge zomers van afgelopen jaren hebben zeker bijgedragen aan het bewustzijn voor die onderwerpen. Maar de resultaten geven ook input voor onderwerpen als duurzaamheid, samenwerking & participatie en het waterschap als veerkrachtige organisatie. Het waterschap staat in de kern voor droge voeren en voldoende schoon water. Daarvoor zijn nu eveneens uitgangspunten geformuleerd waarvoor alle respondenten bruikbare input hebben gegeven.

Overzicht van de uitgangspunten

Meer informatie over de Nota van Uitgangspunten is te vinden op de pagina over het Waterbeheerprogramma.


Lees het originele artikel