Lees het originele artikel


Gedeputeerde Ronnes sprak daarover met wethouders Wim van der Zanden en Désiré van Laarhoven tijdens een werkbezoek. Niet om met de vinger te wijzen, maar om als provincie naast de gemeente te staan om te zien waar de problemen zitten en mogelijk dus ook de oplossingen liggen.

Boxtel Noord-West belangrijke locatie

Wethouder Wim van der Zanden: “Komende jaren wordt de Nieuwbouw bij Heem van Selis opgeleverd. Momenteel werken we aan een visie voor Boxtel Noord-West. Dit is voor ons dé beoogde uitbreidingslocatie. Wanneer we puur vanuit wonen redeneren is dit plan om drie redenen van groot belang voor Boxtel: Om een inhaalslag te maken en dus woningbouw te versnellen, om  ontwikkel- en bouwtempo te houden en daarmee te sturen op aantallen en tot slot om een buffer te hebben voor de opgaven die er liggen voor de herstructurering in bestaande wijken, daarmee sturen we op kwaliteit van woningen.”
Wethouder Désiré van Laarhoven vult aan: ”De centrale ligging ten opzichte van OV-station en de  combinatie met de invulling van verschillende maatschappelijke opgaven (natuur, water, transitie landbouw) maken deze locatie in meerdere opzichten kansrijk en van strategisch belang voor Boxtel en biedt kansen voor de regio.” 

Bouwen bouwen bouwen maar met verstand

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar huizen én de achterstand in te halen, heeft Brabant 12.000 nieuwe woningen per jaar nodig. “Het adagium is dus bouwen, bouwen, bouwen maar zeker ook met verstand”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes. “Helder is dat het tempo van huizenbouw per gemeente verschilt, de oorzaken zijn ook divers. Ik wilde graag van Boxtel horen waar ‘m dat in zit en naar oplossingen te kijken. De flexpoolregeling waarbij Rijk en provincie geld beschikbaar stellen voor extra capaciteit bij gemeenten, is een tool. Hieruit hebben we een aanvraag door Boxtel ook al kunnen honoreren. Overigens hebben we bij de inhaalslag ook andere partners nodig zoals projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties én de burgers die bijvoorbeeld met Collectief Private initiatieven plannen maken voor een passende woonomgeving.”

Meerdere thema’s op agenda

Gedeputeerde Erik Ronnes en wethouders bezochten de planlocatie Achter den Eijngel in Lennisheuvel waar een bestemmingsplanprocedure loopt voor 85 woningen, in een mix van koopwoningen en huurhuizen voor verschillende doel- en inkomensgroepen, Ontwikkellocatie Boxtel Noordwest (een locatie o[ loopafstand van het NS-station) en Heem van Selis (woonwijk in aanbouw) waar voor 2026 ruim 450 huizen worden gebouwd. Zij bespraken ook het lopende onderzoek naar de woningmarkt en de woonzorganalyse, dat veel duidelijkheid gaat geven over het benodigde nieuwbouwprogramma en te maken keuzes in het woonbeleid (rapport verwacht in september 2022). De provincie ondersteunt dit beleid onder meer door de WoonzorgWijzer ter beschikking te stellen. 
Verder kwamen onder ander de mogelijkheden en uitdagingen van Flexwoningen en Tiny Houses, aan de orde, de mogelijkheden voor Boxtel in de Verstedelijkingsopgave (’s-Hertogenbosch) en de rol die Boxtel kan invullen voor de regio op het gebied van woningbouw en verstedelijking. Tot slot is tijdens het werkbezoek ook aandacht besteed aan woningbouw voor de kernen voor het behoud van de leefbaarheid in deze kernen (Lennisheuvel, Liempde, Esch).


Lees het originele artikel