Het kabinet wil de bedrijfsduur van de kerncentrale Borssele verlengen tot na 2033. Daarover heeft de minister Jetten voor Klimaat en Energie vandaag gesproken met Zeeuwse bestuurders.

Minister Jetten sprak vandaag in Middelburg met gedeputeerden van de Provincie Zeeland, de burgemeesters van gemeente Borsele en gemeente Noord-Beveland en de wethouder van Gemeente Terneuzen. Het gesprek markeert de start van een gezamenlijk verkenning naar de mogelijkheid de Kerncentrale Borssele langer open te houden.

Verkennende fase

De aandeelhouders van PZEM, mede-eigenaar van de kerncentrale, waaronder de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten, zullen samen met EZK gaan verkennen onder welke voorwaarden de kerncentrale in Borssele langer open zou kunnen blijven. De huidige bedrijfsduur loopt tot 2033.

Tijdens het gesprek is ook de nieuwbouw van twee nieuwe kerncentrales aan de orde gekomen. De locatiekeuze voor deze nieuwe centrales ligt nog open. Hierover volgt later dit najaar een Kamerbrief.

Zeeuws perspectief

De Provincie en de Zeeuwse gemeenten hebben aangegeven dat het draagvlak voor de bedrijfsduurverlenging en eventuele nieuwe kerncentrales noodzakelijk is, onder andere omdat de energietransitie al jaren grote impact heeft in de regio en specifiek in de gemeente Borsele. Er moet een zorgvuldig participatieproces komen waarin goed wordt geluisterd naar de omgeving. De minister begrijpt dit en wil hierin samen met de regio optrekken.


Lees het originele artikel