Lees het originele artikel


Er is een regeling beschikbaar voor veehouderijen die willen stoppen. Deze bedrijven moeten in de buurt van Natura 2000-gebieden liggen, zodat de stikstofneerslag op de natuur afneemt.

Alleen veehouderijen met een grote stikstofuitstoot kunnen van de regeling gebruik maken. Het gaat uitsluitend om veehouderijen die gemiddeld een grote stikstofneerslag veroorzaken op stikstofgevoelige natuur binnen een straal van 10 km rond het bedrijf. Zij kunnen een verzoek indienen bij de provincie Noord-Holland. Die beoordeelt vervolgens de aanvraag.

Vrijwillige aankoopregeling

Het Rijk heeft deze nieuwe vrijwillige aankoopregeling beschikbaar gesteld. De provincies voeren deze regeling met Rijksgeld uit.

Stoppen met bedrijf

Een veehouderij die voor dit najaar gebruik maakt van de regeling mag het bedrijf niet verplaatsen of een ander agrarisch bedrijf opstarten. De provincie Noord-Holland vond deze voorwaarde bezwaarlijk, daarom vervalt deze eis in het najaar.

Veehouders die gebruik willen maken van de regeling kunnen zich aanmelden via: regiebureaunnn@noord-holland.nl


Lees het originele artikel