Lees het originele artikel

Vanaf 2 tot en met 27 oktober kunnen Zeeuwse inwoners reageren op: ‘Kernenergie: hoe blijft Zeeland in balans?’ De aanleiding voor deze raadpleging is het plan van de regering om de kerncentrale in Borssele langer open te houden en er twee bij te bouwen. De opbrengsten van de consultatie helpen de Provincie bij het samenstellen van een pakket voorwaarden en kansen. Inwoners kunnen de consultatie vinden op www.zeeland.nl/kernenergie.

De plannen voor meer kernenergie in Zeeland hebben gevolgen voor onze regio. Wat deze gevolgen exact zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Ondanks deze onduidelijkheid wil Provincie Zeeland de Zeeuwse inwoners nu al betrekken. Want hoe houden we deze mooie provincie met deze toekomstige ontwikkelingen goed in balans?

Meedoen aan één van de twee of aan beide rondes

De online consultatie bestaat uit twee rondes. Meedoen is anoniem. Vandaag 2 oktober start ronde één met drie vragen. Vanaf 16 oktober start ronde twee waarin inwoners kunnen reageren op de inbreng van eerdere deelnemers. Deelnemen kan dus aan één van de twee of aan beide rondes.

Ambities uit Zeeuwse Omgevingsvisie

De vragen gaan in op wat Zeeuwen waarderen aan Zeeland en zijn gebaseerd op de vier ambities uit de Zeeuwse Omgevingsvisie. Deze thema’s zijn: Uitstekend wonen, werken en leven in Zeeland (1), Balans in de grote wateren en het landelijk gebied (2), Een duurzame en innovatieve economie (3) en Klimaatbestendig en CO2-neutraal Zeeland (4). De Provincie is nu al volop aan de slag met het realiseren van deze ambities. Deelnemers aan de consultatie kunnen aangeven op welk thema volgens hen nog éxtra moet worden ingezet als de huidige kerncentrale langer open blijft en er twee bijkomen.

Terugkoppeling resultaten

De resultaten van deze consultatie zijn later te vinden op www.zeeland.nl/kernenergie, de website waarop alle informatie over dit onderwerp samenkomt. Voor het pakket kansen en voorwaarden dat de Provincie aan het Rijk gaat voorleggen wordt ook eerder opgehaalde informatie van Zeeuwse bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden meegenomen. Zeeuwse jongeren tussen 12 en 23 jaar kunnen zich nog opgeven voor een denktanksessie over dit onderwerp op donderdag 19 oktober van 16:30 tot 19:00 uur (inclusief maaltijd). Aanmelden kan via https://fd9.formdesk.com/provinciezeeland/denktanksessie-kernenergie.

Inloopbijeenkomsten

Inwoners die moeite hebben met het invullen van de digitale consultatie kunnen terecht bij op een inloopbijeenkomst bij hen in de buurt.


Lees het originele artikel