Mantelzorg heeft veel mooie kanten. Maar het vraagt ook tijd, energie en aandacht. Zeker als je mantelzorg combineert met werk, kan dat soms zwaar zijn. Dan is het fijn als een werkgever met je meedenkt. Provincie Zeeland is een van de organisaties die laat zien dat ze mantelzorg belangrijk vindt. Daarom ontving de Provincie het predicaat ‘mantelzorgvriendelijke werkgever’ uit handen van de Stichting Werk & Mantelzorg. Dat gebeurde voorafgaand aan de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg.

Waarborgen

Provincie Zeeland hecht veel waarde aan vitaliteit en gezondheid van medewerkers. Om dit te waarborgen, hebben medewerkers onder meer de mogelijkheid om tijd- en plaats-onafhankelijk te werken en een deel van hun ontwikkelbudget te besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Sinds kort kent de organisatie zelfs levensambassadeurs, die hun collega’s ondersteunen bij vragen.

‘Op-maat’ gerichte aanpak

Specifiek voor mantelzorgers zijn er verlofregelingen die medewerkers de mogelijkheid geven om werk en zorgtaken te combineren. Daarnaast heeft Mantelzorg Nederland workshops georganiseerd, het onderwerp via verschillende interne platformen aan bod gekomen en bieden we vooral een ‘op-maat’ gerichte aanpak middels de combinatie Werk&Mantelzorg.

Gedeputeerde Wilfried Nielen: “We willen een organisatie zijn, waarin mensen zich thuis voelen. Een organisatie die zich richt op de toekomst en uitstraalt dat we samen zoeken naar mogelijkheden. Met en voor elkaar.”

Kritisch volgen en aanscherpen

Door dit alles mogen wij als Provincie Zeeland nu dit predicaat ontvangen. De erkenning is mooi, maar hier stopt het niet. We blijven het proces kritisch volgen en scherpen waar nodig aan. Op die manier kan de Provincie Zeeland ook in de toekomst een goede mantelzorgvriendelijke werkgever blijven.

Nog wat cijfers op een rij:

Steeds meer mensen combineren werk met mantelzorg, de zorg voor een hulpbehoevend familielid, vriend of buur. Nu al combineert 1 op de 4 werknemers werk met mantelzorgtaken en dat aantal groeit. De combinatie werk en mantelzorg gaat meestal goed, maar kan ook uitdagend zijn. Zo blijkt uit onderzoek dat 18% van het ziekteverzuim mantelzorg gerelateerd is


Lees het originele artikel