Om een aantal transities in Zeeland zoals energie en klimaat te versnellen, stelt de Provincie Zeeland een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar voor het EU-subsidieprogramma OPZuid 2021-2027.

Vijf thema’s

De subsidieregeling OPZuid richt zich op het sterker maken van de regionale economie en het stimuleren van  innovatiekracht zodat de regio kan concurreren met andere regio’s. Dit doen we door bijvoorbeeld meer banen te creëren en vernieuwende projecten te ontwikkelen. Daarbij is het vooral belangrijk dat vernieuwingen bijdragen aan een van de vijf thema’s die de Europese Unie belangrijk vindt: overgang naar duurzame energie, tegengaan van klimaatverandering, duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame landbouw & voeding en een duurzame gezondheidssector.

Nieuwe openstelling vanaf 24 april 2023

De subsidieregeling OPZuid wordt op maandag 24 april 2023 voor een tweede keer opengesteld. Aanvragers kunnen onder andere komen uit bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties, intermediaire organisaties (zoals Impuls Zeeland) en campussen (zoals Campus Zeeland). Een aanvraag indienen kan t/m vrijdag 26 mei 2023 17:00 uur.

Voorbeeld uit eerdere ronde

Het Zeeuwse project Zero Emission Transport kreeg in 2020 een subsidie van 1.394.737 euro en is inmiddels volop in uitvoering. In dit project werken het bedrijfsleven, overheden en HZ University samen aan één doel: het snel 100% uitstootvrij maken  van de transportsector (geen uitstoot meer van koolstof). Meer lezen over dit project kan via Zero Emission Transport – OPZuid 2014-2020 | Stimulus.

Een ander voorbeeld is het project ‘Met hybride kracht meer aardappel’, dat zich richt op de ontwikkeling van aardappelrassen die beter bestand zijn tegen zout, droogte en stikstof.  Hiermee willen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een bijdrage leveren aan de landbouwtransitie. Hiervoor hebben zij in 2021 in het kader van de subsidieregeling React-EU EFRO-subsidie ontvangen. Meer lezen over dit project kan via Met hybridekracht meer aardappel | Stimulus OP Zuid 2014-2020.

Europees subsidieprogramma OPZuid

OPZuid is een programma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het is bedoeld om vernieuwende projecten op topniveau te ontwikkelen, die de overgang naar een duurzamere economie ondersteunen. Het geld voor dit programma komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Rijksoverheid en van de provincies. Meer informatie, zoals de voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen, is te lezen via OPZuid | Provincie Zeeland.


Lees het originele artikel