Lees het originele artikel

Voorstel inzake benoeming voorzitter welstands- en monumentencommissie

Eind 2021 heeft de voorzitter van de welstands- en monumentencommissie de raad gemeld dat zij een andere functie heeft. In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de benoeming van haar opvolger.

Voorstel inzake geluidsmaatregelen Fokker Terminal

De Fokker Terminal is een gemeentelijk monument in de Trekvlietzone. Het gebouw is tijdelijk verhuurd en in gebruik als congreslocatie. In de directe omgeving van de Fokker Terminal zijn 380 woningen gepland. De vergunningen voor de bouw van deze woningen kunnen op korte termijn worden afgegeven als er voldoende geluidsmaatregelen worden getroffen aan de Fokker Terminal en de bedrijfsvoering in beperkte mate wordt aangepast. De gemeente is eigenaar van het pand en verantwoordelijk voor het doorvoeren van de geluidreducerende maatregelen. Het totaal van geluidreducerende maatregelen is berekend op 1,75 miljoen euro.

Initiatiefvoorstel Studenten huisvesting op orde

Op 16 september 2021 is het initiatiefvoorstel ‘Studenten huisvesting op orde’ van toenmalig gemeenteraadslid de heer De Blok van Hart voor Den Haag/Groep de Mos aan de gemeenteraad aangeboden. In het initiatiefvoorstel worden vier maatregelen voorgesteld om de huisvesting van internationale studenten te bespoedigen. Deze voorstellen zijn:

 • Het oprichten van een Haagse tafel studentenwoningen, waar belanghebbenden het overeenkomstig doel nastreven om voldoende studentenhuisvesting te realiseren. De belanghebbenden bestaan uit bedrijven, onderwijsinstellingen, corporaties en de gemeente;
 • Opzetten meldpunt ongewenst verhuur gedrag en steunpunt bemiddelingskosten voor studenten;
 • Een campagne starten om ‘kamerverhuur in eigen huis’ voor zowel internationale studenten als woning eigenaren als tijdelijke woonvorm onder de aandacht te brengen;
 • In aangewezen gebieden, bestemmingswijzigingen van winkel-, bedrijfs- en kantoorpanden naar studentenhuisvesting positief beoordelen en alle procedurele en vergunning technische aspecten met spoed afhandelen.

Initiatiefvoorstel Geef de zeehond een rustplek

Op 18 november 2021 is het initiatiefvoorstel ‘Geef de zeehond een rustplek’ van toenmalig gemeenteraadslid de heer Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos aan de gemeenteraad aangeboden. De indiener is van mening dat de zeehond gebaat zal zijn bij een veilige rustplek op het water, nu de zeehond in toenemende mate weer een vaste bezoeker is van de Haagse kust. De zeehonden kunnen echter door de drukte aan de kust, geen veilige plek vinden om uit te kunnen rusten. In de afgelopen jaren hebben zich enkele incidenten voorgedaan waarbij zeehonden door loslopende honden zijn aangevallen en deze aanval niet hebben overleefd. De fractie van Hart voor Den Haag stelt daarom in haar initiatiefvoorstel voor om in samenspraak met zeehondenorganisaties een flexibel drijvend ponton te plaatsen op een daarvoor geschikte plek binnen het havengebied van Scheveningen en op plaatsen waar de zeehond zich regelmatig laat zien borden te plaatsen waar uitgebreid voorlichting wordt gegeven over de zeehond en de gedragsregels.

Afronding debat commissie

 • Commissiebrief: Ontwikkelingen Kijkduin Bad
 • Wateroverlast Keizerstraat
 • Commissiebrief: Aanbiedingsbrief Monitor Toerisme 2020
 • Afdoening motie: Echte banen voor buurtconciërges
 • Brief inzake Inkomenssteun bij energiearmoede
 • Brief inzake Urgentiebrief bedrijfshuisvesting
 • Brief inzake Voortgang Living Lab Scheveningen
 • Beantwoording Schriftelijke vragen stop gaslevering door Gazprom
 • Brief inzake duurzame impuls winkelcentrum Loosduinen
 • Brief inzake afspraken over planning uitrol glasvezel in heel Den Haag
 • Raadsmededeling stad van zaken Sustainable Development Goals

De vergadering volgen?

De volledige vergadering is live te volgen op de publieke tribune in de raadszaal of via de livestream op denhaag.nl/uitzendingenraad. De volledige agenda en veraderstukken kunt u hier bekijken.


Lees het originele artikel