Lees het originele artikel

Tot 14 december, 12.00 uur, konden bewoners van West budget verdelen over 58 plannen voor groen, cultuur en tegen eenzaamheid en armoede. De stemmen zijn geteld; 14.411 in totaal. De uitslag: maar liefst 11 plannen van West Begroot worden uitgevoerd.

Er zijn verschillende plannen gekozen per thema. Het plan ‘Bloemperken aanleggen in de Willem de Zwijgerlaan voor meer bijen’ en ‘Samen sterk! Netwerkbijeenkomsten voor vrouwen in West’ zijn 2 van de gekozen plannen voor West Begroot 2021.

Bekijk alle gekozen plannen

Van indienen tot stemmen

Tussen 22 juni en 27 juli 2020 konden bewoners, ondernemers en organisaties plannen indienen voor West met de thema’s `Groen & duurzaam`, `Minder arm & eenzaam` en `Kunst & cultuur`. Dit leverde 117 unieke plannen op. Van deze plannen kregen er 96 voldoende likes. Deze werden vervolgens getoetst op haalbaarheid door het stadsdeel en uiteindelijk bleven er 59 plannen over. Daarvan is er 1 tijdens de stemfase teruggetrokken door de plan-indiener. Uiteindelijk kon er dus op 58 plannen gestemd worden.

Van 16 november tot en met 14 december 2020 konden alle bewoners uit West van 12 jaar en ouder hieruit hun favoriete plannen voor West selecteren voor een totaalbedrag van € 300.000,-. Met een persoonlijke stemcode konden mensen op de website westbegroot.amsterdam.nl hun keuze invoeren.

Budget verdelen

Het budget van € 300.000,- wordt verdeeld over de plannen die van de bewoners van West de meeste stemmen hebben gekregen, totdat het budget op is. Het overzicht laat zien dat de 11 plannen met het hoogst aantal stemmen in totaal € 290.790,- van het budget bedragen. De 48 plannen die daarna komen, vallen af doordat er geen budget meer over is. Tenzij het mogelijk blijkt te zijn om het eerstvolgende plan in een kleinere vorm te realiseren voor dit restantbedrag.

Het vervolg

Begin januari gaat het stadsdeel met de indieners van de 11 gekozen plannen in overleg over het uitvoeren van de plannen.

Meer informatie

Bekijk de gekozen plannen op westbegroot.amsterdam.nl.


Lees het originele artikel