Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is op hoofdlijnen gepresenteerd. Het plan bevat een overzicht van mogelijke fietsinvesteringen in heel Nederland voor de komende jaren.

Snel en veilig doorfietsen in het hele land. Met op handige plekken goede fietsenstallingen, waar je kunt overstappen op bus, trein, tram of auto. Zodat iedereen in Nederland op tijd en gemakkelijk met de fiets naar het werk of naar school kan en de fiets een aantrekkelijke optie is, naast de auto en het openbaar vervoer.

Om dit te bereiken, is het Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen gepresenteerd door gemeenten, provincies, vervoerregio’s en het Rijk, verenigd in het fietssamenwerkingsverband  ‘Tour de Force’. Het plan bevat een overzicht van mogelijke fietsinvesteringen in heel Nederland voor de komende jaren. Lees ook het nieuwsbericht van het Ministerie van I&W .

Meer fietsen

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: “Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets. Niet alleen in hun vrije tijd, maar vooral om naar hun werk of studie te gaan. Het is dan prettig om op veilige fietspaden te rijden, zonder obstakels, die je snel op de plaats van bestemming brengen. Doordat meer mensen op de fiets stappen voorkomen we files en verminderen we CO2-uitstoot. Samen met gemeenten, vervoerregio’s en het Rijk onderzoeken we wat er beter kan en hoe we het fietsnetwerk kunnen verbeteren.”

Doorfietsen

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Ik vind het mooi dat we als Nederland fietsland samen vooruit willen. Ondanks dat veel fietsritten naar het werk zijn weggevallen, zijn we in coronatijd toch meer gaan fietsen. Fietsen zit in ons DNA. En de voordelen zijn evident: fietsers zijn minder vaak ziek, nemen weinig ruimte in op de weg en houden de lucht schoon. De komende jaren komen er veel huizen bij in ons land, vaak in de binnenstad. Dan is de fiets een ideale optie, maar ook daarvoor zijn investeringen nodig. Heel goed dus dat alle partijen gezamenlijk hun schouders eronder zetten om de potentie van de fiets nog beter te benutten.”

Eerste inventarisatie

Gemeenten, provincies en vervoerregio’s hebben de afgelopen maanden voor hun regio op een rijtje gezet wat er mogelijk is om een landelijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes met goede fietsenstallingen te realiseren. Dat heeft een eerste inventarisatie opgeleverd. Voor de aanleg van ontbrekende schakels van een landelijk dekkend hoofdfietsroutenetwerk staan op deze eerste groslijst voor 1 miljard aan mogelijke maatregelen tot en met 2025.

De komende tijd gaan de betrokken partijen met elkaar aan de slag om samen te kijken welke maatregelen het meest kansrijk zijn, en wat het meest prioriteit heeft. De verwachting is dat er in het najaar een uitgewerkt toekomstbeeld fiets komt.

Regionaal Toekomstbeeld Fiets

Zo werken de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) samen met gemeenten aan een Regionaal Toekomstbeeld Fiets voor 2040. Vanwege de groei van het aantal inwoners en het aantal woningen is in deze regio aandacht voor; het goed verbinden van woon-, werk-, recreatie- en onderwijslocaties en doorfietsen op langere afstand waardoor stad en regio goed verbonden zijn. En ook voor het overbruggen van barrières die doorfietsen onmogelijk maken (denk aan het overbruggen van het IJ) en extra fietsenstallingen in de stad en bij ov-knooppunten en de verkeersveiligheid voor fietsers.

De provincies en vervoerregio schatten vooralsnog in dat het tot 2027 gaat om het verbeteren van 2.000 kilometer bestaande fietspaden, het aanleggen van 450 kilometer nieuwe fietspaden en 125.000 nieuwe stallingsplaatsen voor de fiets.


Lees het originele artikel