Lees het originele artikel

Pas twee keer eerder werd de Marksluis gebruikt om blauwalgen tegen te gaan. Dat was tijdens de warme zomers van 2018 en 2020. Ook dit jaar is het weer erg droog en houden de warme temperaturen aan.

Scheepvaart

Het openzetten van de Marksluis hindert de scheepvaart. Het waterschap en Rijkswaterstaat zijn zich hiervan bewust. Het openzetten van de sluis heeft het meeste effect bij hoogwater. Daarom zetten we de sluis voor een groot gedeelte van de dag open om water in te laten. Enkele uren sluiten we de sluis. Op deze manier kan de scheepvaart erdoor én kan er water de Mark instromen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Op het moment dat er te weinig water in de Mark komt te staan, wordt de Marksluis gesloten. Rijkswaterstaat monitort de waterstanden continu.

Gevaarlijke stroming

Door het openzetten van de Marksluis wordt per seconde 3 tot 4 m3 water doorgelaten, vergelijkbaar met 3 tot 4 duizend literpakken melk per seconde. Daardoor ontstaat er ter hoogte van de Marksluis een gevaarlijke stroming. Zwemmen in kanalen en bij bruggen en sluizen is altijd verboden. Vanwege deze uitzonderlijke en extra gevaarlijke situatie worden tijdelijke waarschuwingsborden geplaatst.

Waterkwaliteit

Op dit moment doet waterschap Brabantse Delta er alles aan om de waterkwaliteit te behouden. Dagelijks bestuurslid Louis van der Kallen: ‘Nu is iedere druppel nodig. Het water vanuit het Wilhelminakanaal is meer dan welkom. We hebben extra water nodig om het water in ons watersysteem te laten stromen. Als het water stil staat, warmt het sneller op en dan is de kans op blauwalgen veel groter. Bij teveel blauwalgen moeten wij onze waterinlaten naar de polders sluiten. En dat willen we voorkomen. We zijn blij dat  Rijkswaterstaat met ons meedenkt en de schuiven van de Marksluis openzet. Op dit moment is er, ondanks ons eerder ingestelde urenverbod voor het gebruik van oppervlaktewater, te weinig water om alles voldoende in beweging te houden. Doordat Rijkswaterstaat de schuiven van de Marksluis openzet, komt er water vanuit het Wilhelminakanaal in het Markkanaal terecht. Zo komt er dus meer water binnen en kan het sneller stromen.’


Lees het originele artikel