Lees het originele artikel

Amsterdam gaat tijdelijk ten minste 1000 extra vluchtelingen opvangen op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied. Dat schip heeft vandaag aangelegd bij het Westerhoofd. Vanaf begin oktober nemen de eerste vluchtelingen er hun intrek.

Het Rijk heeft Amsterdam gevraagd om deze opvang en de gemeente is daartoe bereid. Amsterdam zet zich al lange tijd in voor vluchtelingen die in Ter Apel niet kunnen rekenen op een opvangplek. Deze extra inzet helpt de vastgelopen asielketen vlot te trekken en levert een bijdrage aan het oplossen van de zorgelijke situatie in Ter Apel.

Zorg, onderwijs en vrijwilligerswerk

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de uitvoer van de opvang zoals de begeleiding, het beheer en de veiligheid van de locatie. Het COA maakt vrijwilligerswerk, werktrajecten en programma’s gericht op participatie mogelijk. Maar ook dagbesteding, zorg en onderwijs. Daarbij wordt ook gekeken naar activiteiten die al in de buurt worden georganiseerd

Openbare ruimte

De gemeente Amsterdam heeft de directe omgeving van het schip ingericht. Er zijn bomen neergezet en de wegen zijn verkeersveilig gemaakt voor voetgangers en fietsers. Ook wordt het schip aangesloten op de waterleiding en riolering.

Evaluatie

Op het schip worden om te beginnen 1000 vluchtelingen opgevangen voor de duur van 6 maanden. Tijdens deze periode is er op twee momenten een evaluatie over de uitvoer van de opvang. Er wordt dan ook gekeken of het aantal vluchtelingen kan worden uitgebreid tot maximaal 1500.

Foto: Kjet/Wikimedia


Lees het originele artikel