De gemeente volgt daarmee de nieuwe richtlijn van de rijksoverheid voor de opvang van dak- en thuislozen. De periode 1 juni tot 1 juli wordt gebruikt om de mensen die er nu slapen hierover te informeren en ze verder te helpen.

Nieuwe richtlijn: nachtopvang ‘niet-rechthebbenden’ niet meer nodig

Gemeenten moesten van de rijksoverheid tijdens de coronacrisis extra opvangplekken regelen. Dat stond in een richtlijn. Deze extra opvang was vooral bedoeld voor mensen voor wie normaal géén opvang is (‘niet-rechthebbenden’); zoals mensen uit Midden- en Oost-Europa. Nu diverse maatregelen worden versoepeld heeft de rijksoverheid ook de richtlijn voor de opvang van deze specifieke doelgroep ‘niet-rechthebbenden’ aangepast. Op vrijdag 29 mei is de nieuwe richtlijn gepubliceerd. In die nieuwe richtlijn staat dat gemeenten vanaf 1 juni niet meer verplicht zijn ‘niet- rechthebbenden’ opvang aan te bieden. En tot 1 juli de tijd hebben om deze opvang af te bouwen. Gemeente Breda volgt deze richtlijn op en sluit dus uiterlijk 1 juli de nachtopvang aan de Jan Nieuwenhuyzenstraat.


Lees het originele artikel