Op woensdag 13 en donderdag 14 september bracht de Voorzitter van Duitse Bundesrat een bezoek aan Nederland. Op donderdag ontvingen de Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, en Anne Kuik, Ondervoorzitter van de Tweede Kamer, de Voorzitter van de Duitse Bundesrat, Peter Tschentscher. Tschentscher is tevens Eerste Burgemeester van de stadstaat Hamburg. Hij werd ontvangen in de Eerste Kamer aan het Lange Voorhout in Den Haag.

In zijn welkomstwoord ging de Eerste Kamervoorzitter in op de samenwerking tussen Hamburg en Rotterdam, twee belangrijke havensteden. Niet alleen sprak hij in dat verband over de handel die de havens voor beide landen bieden, ook kwam de zware drugscriminaliteit die de handel via die havens teweegbrengt aan de orde. Daarnaast sprak Bruijn over de oorlog in Oekraïne, die behalve veel ellende ook heeft geleid tot nadere internationale samenwerking en solidariteit, waarbij Duitsland en Nederland samen optreden.

Ondervoorzitter van de Tweede Kamer Kuik sprak haar bewondering uit voor de grote hoeveelheid Oekraïense vluchtelingen die Duitsland heeft opgevangen. Hieruit blijkt volgens haar een enorm commitment van Duitsland. Verder ging zij in op de gezamenlijke inspanningen op het gebied van duurzaamheid. De uitdaging zit op dit gebied in het competitief houden van de industrie en tegelijkertijd uitvoering te geven aan de groene ambities. Als voorbeeld noemde zij hier de inspanningen die beide landen verrichten op gebied van wind- en hydrogene (waterstof)energie.

De Bundesrat vormt de Duitse tegenhanger van de Eerste Kamer en bestaat uit leden van de regeringen van de Duitse deelstaten. De Bundesrat wisselt jaarlijks van voorzitter, zodat elk jaar een andere deelstaat de voorzitter levert. Het is traditie dat de Voorzitter van de Bundesrat een bezoek brengt aan Nederland in het kader van de goede betrekkingen tussen beide landen.Lees het originele artikel