Lees het originele artikel

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de hoogbouwkavel in Leidsche Rijn Centrum is gezet. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ‘Stedenbouwkundig plan Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord’ vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad die er later dit jaar een besluit over neemt.

“Wij vinden het een mooi uitgewerkt plan, die past bij de ontwikkeling rond OV-knooppunten zoals we die in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 hebben beschreven”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling en Leidsche Rijn). “Nieuw in de plannen is dat er ook woonruimte in MARK komt voor mensen die specifieke zorg nodig hebben.”

Zorgunits toegevoegd
Naast de 50 procent sociale huur en middenhuur is er 11 procent zorgwoningen opgenomen in het programma voor de hoogbouwkavel. Dit betekent dat deze woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig worden gemaakt en eventuele service- en zorgdiensten krijgen. Ook is het programma aangevuld met een maatschappelijke functie. Er komen ongeveer 48 zorgunits bij, met gemeenschappelijke ruimtes voor mensen die specifieke zorg nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen of mensen met dementie.

Uniek project
Het stedenbouwkundig plan volgt de winnende tenderinzending van plan MARK van consortium KEES (Koopmans Bouwgroep B.V., J.P. van Eesteren en Stadswaarde B.V.). De gemeente selecteerde eind 2018 plan MARK. Het plan bestaat uit drie hoge torens waarvan de hoogste maximaal 140 meter hoog wordt, afgewisseld met woningbouw van ongeveer 25 meter hoog. De openbare ruimte rondom MARK en het centrale plein worden zo groen mogelijk ingericht. Het plein en de hoogste verdieping van de hoogste toren wordt voor iedereen toegankelijk. “Op de hoogste toren komt een rooftopbar met uitzicht over de hele stad en de omgeving,” licht wethouder Verschuure toe. “Het project is uniek in haar soort en zet Utrecht als moderne en gezonde woonstad verder op de kaart.”

Woonprogramma
Het stedenbouwkundig plan maakt maximaal 1.200 woningen in MARK mogelijk. Meer dan 60 procent van het totale woonprogramma bestaat uit sociale huurwoningen, middenhuur en woningen voor bewoners met een toekomstige zorgbehoefte. In totaal komt er 25 procent sociale huurwoningen en 25 procent woningen die voldoen aan het Actieplan Middenhuur.

Vervolg
Gelijktijdig met het stedenbouwkundig plan startte de gemeente met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de locatie en alle daarbij horende onderzoeken. Het afgelopen jaar werkte consortium KEES hun tenderinzending uit in een schetsontwerp, dat nu wordt uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Ook gaat consortium KEES (online) participatie organiseren


Lees het originele artikel