Lees het originele artikel

Een groot deel van de culturele sector gaat momenteel gebukt onder de gevolgen van de coronamaatregelen. Podia hebben te maken met gedwongen sluitingen of grotendeels lege zalen; musea kunnen alleen op afspraak bezoekers ontvangen… 

Om de creatieve sector een steun in de rug te geven, heeft de rijksoverheid verschillende steunpakketten in het leven geroepen. Regionale musea, (pop)podia en filmtheaters konden aanspraak maken op de rijksregeling voor vitale regionale infrastructuur, mits de regio er eenzelfde bedrag bij zou leggen. Vanuit het Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur heeft de Provincie de bedragen van het Rijk verdubbeld.

Vernieuwing en samenwerking

In de ingediende plannen laten de instellingen zien hoe ze cultuur toegankelijk willen houden binnen de geldende Covid-maatregelen. Verder is er veel aandacht voor vernieuwing en samenwerking met andere organisaties en sectoren. Dat laatste is voor de Provincie een belangrijke voorwaarde voor cofinanciering, omdat zo een keteneffect wordt bereikt.

Het Watersnoodmuseum zet vol in op het digitaal toegankelijk maken van het museum met een pilot om te komen tot nieuwe verdienmodellen. Met het project oral history worden samen met andere musea films geproduceerd met ooggetuigenverslagen. De kennis die wordt opgedaan, deelt het Watersnoodmuseum actief met de andere musea in de provincie. Ook wil het watersnoodmuseum het project ‘Reizen in de Tijd’ verbreden naar het voortgezet onderwijs. Voor jonge culturele makers komen er opdrachten waarbij ze de impact van de Coronacrisis en de Watersnoodramp met elkaar kunnen verbinden.

Gastheerschap

Zeeland Theaters stelt haar ruimtes beschikbaar aan andere (amateur) gezelschappen en scholen. Zo werd in de Schouwburg Middelburg onlangs een educatieprogramma rondom Etty Hillesum gefaciliteerd. Nu de reguliere programmering wordt uitgesteld en aangepast, ontstaat binnen de theaters ruimte voor nieuwe – klein opgezette – initiatieven. Denk aan talentontwikkeling, workshops en lezingen.

Daarnaast wordt via Zeeland Theaters geïnvesteerd in de gezamenlijke marketing en promotie (een cultuurladder) voor de podiumketen. Ook worden plannen uitgewerkt om de keten verder te professionaliseren.

De Spot en ook ‘t Beest zetten vol in op gastheerschap en samenwerking. De afgelopen maanden hebben de podia al regelmatig kennis en ervaringen uitgewisseld. Bijvoorbeeld over het aanbieden van ruimtes aan andere instellingen. Veel Middelburgse scholen maakten in juni van dit jaar dankbaar gebruik van de Spot als podium voor de eindmusical. Als de aula van de eigen school te klein was, konden ouders hier toch op veilige afstand van elkaar de basisschool afsluiten. ’t Beest wil de vrijwilligers extra trainingen aanbieden om de rol als gastheer of gastvrouw goed te kunnen vervullen.

De Zeeuwse Slag

De Zeeuwse Filmtheaters hebben het project de Zeeuwse Slag ontwikkeld: een educatieproject dat deels voortbouwt op de samenwerking met Filmalot, Kunsteducatie Walcheren en Film by the Sea, maar zich vooral richt op scholieren van het voortgezet onderwijs De filmhuizen willen een filmwedstrijd organiseren die scholen, ondernemers en jonge filmmakers bij elkaar brengt.


Lees het originele artikel