Lees het originele artikel

In Fryslân komen verschillende invasieve exoten voor. Dat zijn plant- en diersoorten die hier van origine niet voorkomen. Deze soorten verspreiden zich snel en verdringen de inheemse planten en dieren. Ook brengen ze soms risico’s voor de gezondheid, economie of veiligheid mee. Denk aan de reuzenberenklauw die nare brandwonden veroorzaakt, de Japanse duizendknoop en de rivierkreeft die de stevigheid van onze dijken verminderen of de grote waternavel die recreatie op het water moeilijk maakt.
De provincie heeft als taak de introductie van nieuwe invasieve exoten tegen te houden, wijdverspreide invasieve exoten te beheersen en de inheemse natuur te beschermen.

Naast een subsidieregeling is er een dashboard invasieve exoten met informatie over de soorten en de bestrijding daarvan. Aanleiding voor de aanpak is de beleidsnotitie Invasieve Exoten Fryslân die Provinciale Staten op 30 november 2022 aannam. In totaal stelde Provinciale Staten 800.000 euro beschikbaar voor het invasieve exotenbeleid.

Subsidieregeling

De subsidieregeling invasieve exoten is opgesplitst in drie sporen:

  1. Subsidie voor de bestrijding van exoten in gebieden binnen Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland (NNN) en voor de kennisontwikkeling daarover. Per project is maximaal 25.000 euro beschikbaar.
  2. Subsidie voor maken van een gebiedsplan door meerdere partijen voor de aanpak van exoten buiten Natura 2000 en NNN. Bijvoorbeeld binnen een gemeente of per stroomgebied van een rivier. Het gaat om maximaal 10.000 euro per project.
  3. Subsidie voor gemeenten/terreinbeheerders/landschapsorganisaties om vrijwilligersgroepen (exotenbrigades) op te zetten om exoten te verwijderen. Het geld, maximaal 10.000 euro, is bedoeld voor de aanschaf van bijvoorbeeld gereedschap, beschermingsmiddelen en organisatiekosten.

In 2023 is er 250.000 euro beschikbaar (100.000 euro voor de eerste subsidiestroom, 150.000 euro voor de tweede en derde samen). Voor 2024 gelden dezelfde bedragen. De subsidies zijn vanaf 1 juni 2023 aan te vragen.

Meer informatie over de subsidieregelingen en de voorwaarden: www.fryslan.frl/subsidie-invasieve-exoten.


Lees het originele artikel