Betaalbaar en met oog voor omgeving en medemens. Voor De Brabantse Stijlprijs 2021 is juryvoorzitter gedeputeerde Erik Ronnes op zoek naar initiatieven waar een droom werkelijkheid wordt of is geworden. Doordacht, creatief en origineel, wat zorgt voor een bijzondere vorm van wonen met elkaar. Een plek in Brabant waar extra aandacht zorgt voor een echt thuis. Een thuis voor iedereen!

Op maandag 16 november heeft gedeputeerde Ronnes (Ruimte en Wonen) De Brabantse Stijlprijs 2021 gelanceerd tijdens de opening van de Brabantse Week van het Wonen. In de provincie is er grote behoefte aan passende woningen voor woningzoekenden en doorstromers. De focus ligt naast aantallen vooral op kwaliteit. Daarom is ook het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw dit voorjaar gestart. De Stijlprijs is gebaseerd op dit actieprogramma. In de Brabantse Week van het Wonen vraagt de provincie aandacht voor het actieprogramma en delen experts, ervaringsdeskundigen, overheden en burgers ideeën om te voorzien in deze behoefte.

Focus op kwaliteit Brabantse leefomgeving

De Brabantse Stijlprijs is een prijs van de provincie die zich richt op de kwaliteit van onze leefomgeving in Brabant, waarmee Brabanders uitgedaagd worden om mooie gerealiseerde projecten in te zenden. Gedeputeerde Erik Ronnes: “Met deze derde editie willen we woonprojecten in het zonnetje zetten die vanwege één of liever meerdere aspecten bijzonder zijn. Die inspirerend zijn voor anderen en laten zien dat wonen zoveel meer is dan een dak boven je hoofd. Liefde voor een gebouw dat je graag zou willen behouden voor de toekomst of een bijzondere plek waar mensen samen verantwoordelijkheid voor nemen. Of juist omkijken naar elkaar op een praktische of originele manier.”

Prijs als inspiratie voor nieuwe projecten

Iedereen kan een project indienen voor De Brabantse Stijlprijs 2021. Naast bewoners en initiatiefnemers kunnen ook professionele partijen zoals ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en zorginstellingen hun meest duurzame, betaalbare of anderszins bijzondere projecten inzenden als deze passen bij het thema ‘Een thuis voor iedereen!’. Er is een juryprijs en een publieksprijs te winnen, maar bovenal biedt deze competitie een podium om elkaar te inspireren met gerealiseerde projecten, waar dan ook in Brabant.


Lees het originele artikel