Tilburg wil in 2045 een circulaire stad zijn. In een circulaire economie bestaat geen afval, worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt en gebruiken we onze spullen langer.

Het grondstoffengebruik en de productie van spullen en voedsel veroorzaakt op dit moment 45% van de totale Co2 uitstoot wereldwijd. De wereldbevolking verbruikt nu al meer dan de aarde opnieuw kan aanmaken en de bevolking groeit nog steeds. Voor een gezonde toekomst is een overstap naar een circulaire economie nodig.

“De gemeente heeft een behoorlijke ambitie als het aankomt op de circulaire economie en wil vijf jaar vooruitlopend op de Rijksoverheid in 2045 een circulaire stad zijn”, aldus Berend de Vries, wethouder (circulaire) Economie. “Veel Tilburgse ondernemers zijn al bezig met circulariteit, zoals Wolkat, La Poubelle en Capi. Maar ook zien we een sterk dalende lijn in het aantal kilo restafval per huishouden. We moeten datgene doen waar we direct invloed op hebben zoals afvalscheiding, maar ook stimuleren dat de economie versneld circulair worden zodat we minder gebruik gaan maken van schaarse grondstoffen. Daar zet dit koersdocument op in.”

Nieuwe Koers Tilburg Circulair

Het college wil de komende vijf jaar de beleidsdoelen vaststellen van een nieuwe aanpak Tilburg Circulair om vervolgens de benodigde middelen te werven. Het college heeft daarom een Koersdocument Tilburg Circulair 2021-2025 met tientallen mogelijke acties opgesteld, bijvoorbeeld voor meer hergebruik van bouwmaterialen, meer ruimte voor circulaire ambachtscentra, het stimuleren van slimme retourlogistiek, maar ook de verbetering van de gemeentelijke inkoop van circulaire producten en diensten

De raad bepaalt uiteindelijk welke koers de gemeente Tilburg inzet en welk uitvoeringsprogramma daarbij past. In het Uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair staat hoe het koersdocument wordt uitgevoerd en staan de kosten en opbrengsten. De beleidsnota Tilburg Circulair staat in het Bestuurs Informatie Systeem.


Lees het originele artikel