Met de reacties op de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 is de koers voor Utrecht door Utrechters verbeterd en aangevuld. De strategie waarin het college voorstelt hoe Utrecht toekomstbestendig kan groeien, is met wijzigingen naar de gemeenteraad gestuurd.

Tot en met 10 maart 2021 kon iedereen reageren op het plan. Ruim 500 reacties ontving de gemeente, onder meer suggesties, kritische geluiden en aanvullingen. Al deze reacties zijn beantwoord. Meest in het oog springende aanvulling is de toevoeging van het stadsprofiel ‘de vertraagde stad’. Ook is er nu informatie opgenomen over goederenvervoer en evenementen.

Vertraagde stad
De noodzaak en behoefte aan rustige plekken in de stad is nu ook opgenomen. Dat zijn niet alleen groene parken of rustige wandelpaden, maar ook wijken waar minder reuring is, dan op andere plekken in de stad. Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Het zesde stadsprofiel ‘de vertraagde stad’ heeft oog voor deze behoefte en past naast de vijf andere stadsprofielen, zoals de toekomstbestendige, inclusieve, groene, verbonden en compacte stad.”

De koers voor Utrecht
De Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 vormt samen met de eerder vastgestelde koersdocumenten ‘Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen’ en ‘Gezondheid voor iedereen, volksgezondheidsbeleid 2019-2023, de koers voor de stad. Deze koers wordt uitgewerkt in thematisch en gebiedsbeleid. Koers, thematisch en gebiedsbeleid vormen samen de Omgevingsvisie Utrecht. Steeds als onderdelen van de Omgevingsvisie Utrecht aangepast worden, wordt de stad daarbij betrokken; inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbende. 
Een voorbeeld van gebiedsbeleid is de Omgevingsvisie Binnenstad. Het Mobiliteitsplan 2040 is een voorbeeld van thematisch beleid. Het mobiliteitsplan wordt binnenkort ook voorgelegd aan de gemeenteraad, als een uitwerking van de keuzes in de RSU2040. 

Vervolg 
De raad besluit waarschijnlijk rond de zomer over de RSU2040. Inwoners kunnen voorafgaand aan de raadsbehandeling nog inspreken. Als de raad moties en/of amendementen aanneemt, worden deze verwerkt in het definitieve stuk. Als de raad een positief besluit neemt over de RSU2040 is het van kracht na publicatie door de gemeente.

Utrecht, de tien-minutenstad
Utrecht wordt een ‘tien-minutenstad’ met vier nieuwe stadscentra; openbaar vervoer, groen, sport, onderwijs en cultuur zijn ‘binnen tien minuten’ bereikbaar vanaf woon- of werkplek. Utrecht bereidt zich hiermee voor op een flinke bevolkingsgroei; in 2040 telt de stad 455 duizend inwoners, 100 duizend meer dan nu. De menselijke maat van Utrecht spreekt tot de verbeelding van onze inwoners én van bezoekers aan onze stad: alles is dichtbij. Die eigenschap wordt versterkt door de belangrijkste, dagelijkse voorzieningen goed en gemakkelijk bereikbaar te maken voornamelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer; maatschappelijke voorzieningen, voorzieningen voor sport, onderwijs, cultuur en OV en winkels zijn ‘binnen 10 minuten’ te bereiken vanaf de woon- of werkplek.

Door een aantal plekken verder te ontwikkelen komen er naast de oude binnenstad meerdere centra: Leidsche Rijn Centrum-Lage Weide-Cartesius-Werkspoorkwartier- Zuilen, Overvecht, Utrecht Science Park-Rijnsweerd-Galgenwaard en Lunetten-Koningsweg (Utrecht Oost) en Papendorp-Galecop-Westraven-Laagraven (A12-zone). Deze nieuwe centra maken de ontwikkeling van de 10-minutenstad haalbaar. 


Lees het originele artikel