Lees het originele artikel

Utrecht komt met verschillende acties om versneld tijdelijke huurwoningen toe te voegen aan de stad. Door onder meer flexwonen mogelijk te maken, gemeentelijk vastgoed bewoonbaar te maken en door ervoor te zorgen dat corporaties vastgoed kunnen verwerven voor de verhuur. ,,Er is een echt forse doorbraak nodig om op korte termijn het nijpende tekort aan betaalbare woningen aan te pakken”, aldus wethouder Kees Diepeveen (wonen).

Ondanks alle inspanningen om genoeg woningen bij te bouwen, neemt de druk de komende jaren verder toe. De vraag naar huurwoningen blijft toenemen en de wachttijden voor sociale huurwoningen blijven stijgen. ,,Het tekort aan woningen lopen we naar verwachting pas na 2030 weer in. Daarom is er nu actie nodig om snel tijdelijke, betaalbare woningen toe te voegen voor de komende jaren”, aldus Diepeveen.  

De gemeente gaat dat samen doen met de partners in de stad, zoals de STUW-corporaties, overige vastgoedeigenaren, verhuurders en zorgaanbieders waar een taskforce mee wordt opgericht. ,,Er zijn onorthodoxe en creatieve oplossingen nodig om de schaarste aan te pakken. Het uitgangspunt hierbij is dat we alle kansen benutten.” Zo wil de gemeente samen met corporaties bekijken of er in bestaande woningen meer mensen kunnen worden gehuisvest, bijvoorbeeld door woningen te delen.    

De woningen zijn bedoeld voor iedereen. Het gaat om studenten, starters, gezinnen, maar ook om vluchtelingen met een verblijfstatus en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. ,,We vinden het als gemeente belangrijk dat er ruimte is voor iedereen. De ambitie is om gemengde woonconcepten te realiseren, zodat mensen elkaar vooruit kunnen helpen in onze samenleving”, aldus Maarten van Ooijen (wethouder maatschappelijk opvang).  

De taskforce komt oktober 2021 met voorstellen voor locaties en ontwikkelt voor 2022 een meerjarenaanpak. Daarnaast blijft het uiteraard van belang volop in te zetten op de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten gericht op permanente betaalbare woningen zoals die voorzien zijn in het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR).   


Lees het originele artikel