Utrecht geeft 1,4 miljoen euro subsidie aan partijen in de stad dankzij de maatregel versneld vernieuwen. Dit is één van de maatregelen waarmee Utrecht investeert in de toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. Het geld is bedoeld voor innovatie en verandering van de zorg, en voor het tegengaan van de negatieve sociale effecten van corona en de coronamaatregelen. Zo krijgen Utrechters die hard zijn geraakt door de crisis extra hulp.

Het bedrag gaat naar 14 hoofdaanvragers die elk samenwerken met diverse partijen in de stad. Zo komen er extra zomeractiviteiten voor kwetsbare kinderen na het lastige schooljaar, en worden gezinnen die door corona meer onder druk zijn komen te staan geholpen door extra vrijwilligers en maatjes, zodat ze sneller weer goed op eigen benen kunnen staan. 

Verder komen er meer ‘Digicoaches’. Deze coaches ondersteunen kwetsbare inwoners door ze te ondersteunen en begeleiden naar een zelfstandig en gezond leven. Ook worden jongeren die gebruik maken van jeugdhulp en niet goed kunnen aansluiten bij bestaand aanbod, gekoppeld aan studenten om samen te sporten. De jongeren denken daarnaast zelf mee over meer passende sportactiviteiten. Daarnaast krijgen kinderen voor wie de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs lastig is als gevolg van de schoolsluiting door de lockdown betere ondersteuning. Een uitgebreid overzicht van alle 14 toegekende aanvragen is hier te vinden.

Tweede ronde
Er is budget over voor een tweede ronde subsidieverlening. Organisaties kunnen vóór 29 juni aanvragen daarvoor indienen


Lees het originele artikel