Met de vaststelling van de visie kan onze binnenstad zich verder ontwikkelen. De aantrekkingskracht van Eindhoven is groot. Jong en oud, uit binnen- en buitenland, wil hier wonen en werken. De stad groeit en er is behoefte aan meer woningen. De groei gaat in alle wijken van de stad plaatsvinden.

Meer woningen, levendigheid en groen

In de binnenstad wonen nu nog weinig mensen en is ook weinig groen. Verdichting in de binnenstad biedt kansen voor meer levendigheid en uitstraling, met betaalbare woningen voor huidige én toekomstige bewoners. Ook waar het gaat om zaken als voorzieningen en werk profiteren de hele stad en regio van deze ontwikkelingen.

Vervolgproces focusgebieden

De verdichtingsvisie gaat uit van acht zogeheten focusgebieden in de binnenstad. Dit zijn belangrijke plekken, waar we hoogbouw ruimte willen geven en het openbaar gebied meer kwaliteit. Denk aan het Stadhuisplein, Heuvel en Schellensterrein. Deze focusgebieden (met vaak meerdere initiatieven) kunnen nu onder regie van de gemeente verder worden uitgewerkt, via een gebiedsvisie, stedebouwkundig kader of plan.

In samenspraak met bewoners, initiatiefnemers en andere betrokken partijen wordt per focusgebied bekeken wat de mogelijkheden zijn, met oplossingen voor het realiseren van opgaven zoals energie, mobiliteit en groen.

Meer info?

een overzicht van alle focusgebieden en meer informatie over onder andere het vervolgproces is te bekijken op de pagina Verdichtingsvisie Binnenstad. Hieronder kun je de Verdichtingsvisie Binnenstad downloaden.


Lees het originele artikel