Lees het originele artikel

Op dinsdag 31 oktober zijn 27 Utrechtse VOG-ambassadeurs geïnstalleerd door burgemeester Sharon Dijksma. De ambassadeurs die vandaag zijn gestart, bieden perspectief aan jongeren met een justitieel verleden door ze te begeleiden in het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Over het krijgen van een VOG zijn namelijk nog veel misverstanden. Utrecht is samen met Amsterdam de eerste gemeente die een VOG-ambassadeursnetwerk inzet.

Burgemeester Sharon Dijksma: “Om te voorkomen dat jongeren doorgroeien in een criminele carrière, is het van groot belang dat zij perspectief krijgen op een baan of een opleiding. Jongeren die in het verleden in aanraking zijn geweest met justitie, denken vaak dat zij geen kans maken op een baan waarvoor je een VOG nodig hebt. Hierdoor laten zij kansen liggen en dat is ontzettend zonde. Met dit netwerk van VOG-ambassadeurs willen we misverstanden over de VOG uit de wereld helpen.”

Om meer bekendheid te geven aan het verkrijgen van een VOG is bij organisaties die veel met jongeren werken een VOG-ambassadeur aangesteld. Zij werken bij verschillende afdelingen van de gemeente  Utrecht, het Zorg- en Veiligheidshuis, het Jongerenwerk Utrecht, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de reclassering en in het MBO. Zij kunnen collega’s helpen bij vragen of knelpunten rond de VOG in hun contacten met jongeren, of in de eigen contacten die zij met jongeren hebben. Het netwerk wordt komende periode verder uitgebreid en na een jaar geëvalueerd.


Lees het originele artikel