Lees het originele artikel

In de tweede Voortgangsrapportage van het programma Samen stad maken wordt teruggeblikt op ontwikkelingen rond participatie in Utrecht in het afgelopen half jaar. De ontwikkelingen rond online participatie in de stad nemen toe, in bijna alle wijken zijn wijkplatforms actief en er zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan om initiatieven vanuit de stad te ondersteunen. Het bereiken van verschillende Utrechters blijft een belangrijk doel, ook in deze tijd waarin dat door coronamaatregelen niet makkelijk is.

De kennis en ervaringen met online participatie en bijhorende tools groeien zowel in de stad als binnen de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd kent uitsluitend online participatie ook beperkingen, waardoor projecten soms vertragen.

Bereik van diverse groep Utrechters
De afgelopen tijd zijn bij de ontwikkeling van nieuw stedelijk aanmeldbeleid voor het basisonderwijs, de ontwikkeling van de Utrechtse Antidiscriminatie Agenda en het project Overvecht-Noord aardgasvrij zoveel mogelijk Utrechters actief betrokken. Ook inwoners die niet vanzelf aansluiting vinden bij gemeentelijke participatietrajecten. Daarbij is het online geven van ideeën en meningen zoveel mogelijk gefaciliteerd, bijvoorbeeld door het platform denkmee.utrecht.nl. Bij de pilot Noordwest Begroot zijn voor het eerst buurtbudgetten online verdeeld, waarbij verschillende mensen met wie de gemeente nog niet eerder contact had  een plan hebben ingediend. Daarnaast wordt ingezet op het zo actief mogelijk betrekken van jongeren door bij hun leefwereld aan te sluiten.

Wijkplatforms
De wijkplatforms, die in bijna alle wijken actief zijn, vervullen een belangrijke netwerkfunctie in de stad. Door bijvoorbeeld te luisteren naar wat er in de omgeving speelt, vragen en ideeën bij elkaar te brengen en mensen aan elkaar te verbinden. Dankzij de inzet van betrokken Utrechters gaan deze ontwikkelingen door.

Initiatief
Op het gebied van ondersteunen van inwoners bij initiatieven zijn verschillende nieuwe samenwerkingen gestart in de stad met partijen die initiatiefnemers verder kunnen helpen met kennis en financiële mogelijkheden.


Lees het originele artikel