Lees het originele artikel

Opkoopbescherming

Een gemeente kan straks in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen een opkoopbescherming invoeren. Dit kan ook als de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. Hiermee wordt de positie van mensen met een middeninkomen en starters op de woningmarkt verbeterd.

De gemeente moet vooraf bepalen welke woningen in het goedkope en middeldure segment vallen. Er komen drie uitzonderingsgronden, op basis daarvan kan de gemeente toch een vergunning voor verhuur verlenen ondanks de ingevoerde opkoopbescherming. Het gaat dan om bijvoorbeeld de koop van een woning die aan familie wordt verhuurd. Ook kan de gemeenten extra eisen stellen aan de verhuurder in het kader van goed verhuurderschap. Daarnaast kunnen gemeenten zelf extra uitzonderingsgronden vaststellen die passend zijn bij de problematiek en samenstelling van de buurt. De wet wordt ingevoerd voor een periode van drie jaar.

Eenmalig verlengen tijdelijk huurcontract en langere termijn

Tijdelijke contracten kunnen voor een langere termijn worden afgesproken. Nu kan een tijdelijk contract voor zelfstandige woningen maximaal 2 jaar duren. Dit wordt 3 jaar. Een tijdelijk huurcontract kan daarnaast straks eenmalig verlengd worden. Nu is dat niet mogelijk. Dit terwijl het eenmalig kunnen verlengen en de langere duur de huurder en verhuurder meer mogelijkheden geven om op een individuele situatie in te kunnen springen. Bijvoorbeeld in het geval van arbeidsmigranten, bewoners van flexwoningen of mensen die moeten wachten op een (nieuwbouw)woning zijn gebaat bij deze mogelijkheid. De coronacrisis heeft eerder laten zien dat de mogelijkheid om een tijdelijk huurcontract een uitkomst bood in specifieke situaties. Daar werd toen een tijdelijke wet voor in het leven geroepen.

Ook kunnen de huurder en verhuurder straks afspreken dat er een minimumduur zal gelden waarbinnen ze allebei niet kunnen opzeggen. De termijn van die minimumduur is afhankelijk van de duur van het contract.


Lees het originele artikel