De conceptueel kunstenaar en beeldhouwer Marinus Boezem (89) ontving vandaag, vrijdag 27 oktober, in de Grote Kerk in Veere de commissarispenning voor bijzondere diensten uit handen van de Zeeuwse commissaris van de Koning Han Polman. Boezem krijgt de penning vanwege zijn baanbrekende werk voor de kunst in zowel Nederland als het buitenland, waarmee hij tegelijk ook Zeeland op de kaart zette.

In zijn lange carrière heeft Boezem veel betekend voor de Nederlandse en internationale kunstwereld, zo hield commissaris Polman zijn gehoor in de Grote Kerk voor. Boezem is een van de grondleggers van de conceptuele kunst, waarmee hij internationale naam en faam verwierf. Hij is van niet te onderschatten belang geweest voor de ontwikkeling van de beeldende kunst in Nederland. Een laatste proeve van bekwaamheid is op dit moment te zien in diezelfde Grote Kerk in Veere, waar Boezem dit jaar ‘Kerkmeester’ is. Als derde kerkmeester in rij is hij gevraagd het middenschip van de kerk geheel naar eigen inzicht vorm te geven.

Als directeur van het Zeeuws instituut voor kunstzinnige vorming en als initiatiefnemer van het interdisciplinaire kunstfestival Forum creëerde Marinus Boezem in de jaren tachtig van de vorige eeuw een innoverende en bruisende plek, waar geëxperimenteerd kon worden met allerlei vormen van kunst. Zeeland werd daarmee een broedplaats voor innovatieve kunstenaars.

Marinus Boezem is als kunstenaar altijd heel belangrijk voor Zeeland geweest. Zo zijn er veel van zijn werken in Zeeland te bewonderen, onder meer het beroemde ‘Abri’ bij de Oosterscheldekering. Daarnaast organiseert Boezem jaarlijks in de graanbeurs op de Dam in Middelburg het ‘Podio del Mondo per l’Arte’, hiermee een podium biedend aan conceptuele kunst in de publieke ruimte van over de hele wereld.

In zijn toespraak benadrukte commissaris Polman ook het belang van het werk van Boezems vrouw, Maria-Rosa Boezem. “U bent de handelsreiziger met de ideeën en zij de manager die bijdroeg aan het over het voetlicht brengen van uw ideeën en kunst. Met het overhandigen van deze bijzondere onderscheiding aan u, wil ik dus niet alleen uw inspanningen en verdiensten voor de Zeeuwse samenleving eren, maar ook die van uw vrouw Maria-Rosa.”

Over de commissarispenning

Voor het verkrijgen van de Zeeuwse commissarispenning kunnen mensen/organisaties worden voorgedragen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Zeeuwse samenleving. De commissaris bepaalt zelf hoe vaak hij de commissarispenning uitreikt. Eerdere ontvangers waren onder meer The Royal Highland Regiment of Canada, de journalist en theatermaker Ali Pankow, Anna Eleanor Roosevelt en BLØF. De laatste uitreiking was in 2021 toen Jan Lievens en Nynke van der Ploeg een Zeeuwse commissarispenning kregen voor hun inspanningen als Zeeuwse filmambassadeurs. 


Lees het originele artikel