Klimaatdeals

Rotterdamse bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente Rotterdam maakten de deals donderdag met elkaar tijdens de digitale klimaattafels. De volgende klimaatdeals zijn gesloten:

  • Mobiliteitsaanpak Rotterdamse werkgevers

Bedrijven en de gemeente Rotterdam maken afspraken over het werk-gerelateerde verkeer. Zo wordt er gestimuleerd om meer thuis te werken, meer met de fiets of het ov naar werk te gaan of gebruik te maken van elektrische voertuigen. Bedrijven worden gevraagd om dit jaarlijks te monitoren en hun ervaringen te delen. Bedrijven als Arcadis, Erasmus Medisch Centrum, Eneco, Deloitte, KPN, Havenbedrijf, Stedin, PWC en ING zijn hierin koplopers. Samen met hen wordt een programma opgesteld. Hier moet vanaf 1 januari 2021 mee worden begonnen.

  • Verduurzamen van bedrijfsterreinen

Samen met initiatiefnemers Eneco en Rabobank, zet de gemeente komende jaren in op de verduurzaming van bedrijventerreinen. Dat gebeurt door duurzame investeringen van ondernemers te stimuleren. Per terrein wordt er gezocht naar maatregelen voor onder andere energiebesparing en het opwekken van energie. Zo moet ook worden bijgedragenaan de vermindering van CO2-uitstoot. De aanpak wordt al getest op enkele bedrijventerreinen. Dit is een eerste stap binnen de ambitie om alle 40 bedrijventerreinen in Rotterdam aan te pakken.

  • Energiemaatregelen huurwoningen

Woningverhuurder Heimstaden heeft in Rotterdam circa 1250 woningen. Heimsteden wil deze woningen, die voor een groot deel nog geen energielabel C hebben, beter isoleren en geschikt maken voor een toekomst zonder aardgas. Met deze klimaatdeal kunnen de woningverhuurder en de gemeente samen een grote stap zetten om alle huurwoningen van Heimstaden in Rotterdam te verduurzamen.

In 2025 moeten er 90 coöperatieve zonnedaken bijkomen. Iedere Rotterdammer kan dan deelnemen om een lokaal coöperatief zonnedak in de buurt aan te leggen. Dat wordt mogelijk gemaakt via bestaande en nieuwe energiecoöperaties. Dit gebeurt samen met de gemeente en andere partners, waaronder dakeigenaren. De energiecoöperaties zijn verenigd in ‘Energie van Rotterdam’, een gezamenlijk platform. In 2025 moet er een sterke coöperatieve beweging zijn, verankerd in de wijken van Rotterdam, met een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie.

  • Verduurzaming woningcomplexen VVE

Het VVE Netwerk Rotterdam wil dat Verenigingen van Eigenaren in Rotterdam ‘hun’ woningcomplexen gaan verduurzamen. Dit gebeurt door de VVE’s met elkaar in contact te brengen en van elkaar te laten leren. Hierbij gaat het onder meer over isolatie, het aardgasvrij maken van woningen, hergebruik van materialen, minder afval, het tegengaan van hittestress en regenoverlast, het plaatsen van zonnepanelen en het aanleggen van laadpalen voor elektrische auto’s.

Urban Department Store (UDS) en de gemeente willen actief gaan experimenteren met de verduurzaming van de binnenstad. Zo worden duurzame retailconcepten aangeboden in bijvoorbeeld pop-up winkels. Het doel is om het winkelaanbod te verduurzamen en alternatieven aan te bieden met een lagere CO2 afdruk. Denk bijvoorbeeld aan hergebruik van verpakkingen als klantloyaliteitsprogramma of het aanbieden van producten die langer meegaan. Ook gaan ondernemers producten aanbieden die gemakkelijker (lokaal) te recyclen of te repareren zijn.


Lees het originele artikel