Lees het originele artikel

De IND, het Expat Centre Maastricht Region en de gemeente Maastricht zijn afgelopen januari gestart met de pilot die een versnelde inschrijvingsprocedure en serviceverlening mogelijk maakt. Met het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente Maastricht en de regiogemeenten wordt het pilotgebied nu uitgebreid.  

Kennismigranten, wetenschappelijk onderzoekers, hoogopgeleiden met een zoekjaar, start ups, buitenlandse investeerders (en hun gezinsleden) die zich vestigen in de regio kunnen bij het Expat Centre Maastricht Region terecht voor een fast track procedure: een versnelde afgifte van een burgerservicenummer. Ook kunnen ze gebruikmaken van de one-stop-shop: inschrijving in hun woongemeente, in ontvangst nemen van een verblijfsvergunning en een persoonlijk adviesgesprek over wonen en werken in de regio; allemaal op één dag. Daarnaast biedt de IND beperkte dienstverlening aan overige klanten die komen wonen, werken of studeren in Zuid-Limburg. Zij kunnen terecht voor het ophalen van een verblijfsvergunning, het afnemen van biometrie, een verblijfsaantekening of terugkeervisum.

Met het aansluiten van de regiogemeenten wordt het dienstverleningsconcept – dat grote tijdswinst en verbetering qua klantvriendelijkheid biedt – nog sterker. Samen spannen alle partijen zich in voor een aantrekkelijke kennisregio waar internationaal talent wordt aangetrokken en behouden. De pilot loopt tot 1 juli 2021.


Lees het originele artikel