Amsterdam gaat tijdelijk ten minste 1.000 extra vluchtelingen opvangen op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied. Op deze manier kunnen we bijdragen aan de doorstroom van asielzoekers en helpen we mee aan de oplossing van de zorgelijke humanitaire situatie in Ter Apel.

Amsterdam heeft een aantal afspraken gemaakt met het kabinet. Zo is afgesproken dat de opvang van vluchtelingen op de boot ingaat op 1 oktober. Deze opvang duurt minimaal 6 maanden en kan verlengd worden. Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) zorgt voor de inrichting van het schip en een menswaardige en veilige opvang van de vluchtelingen. Ook hebben de partijen afgesproken dat het Rijk Amsterdam helpt om versneld flexwoningen te ontwikkelen.

‘Hartverscheurend’

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen): “De situatie in Ter Apel is hartverscheurend. We moeten het tekort aan opvanglocaties nu met elkaar oplossen zodat vluchtelingen een plek vinden.” De opvang op het cruiseschip is slechts tijdelijk. De vastgelopen asielketen moet worden hervormd, zodat vluchtelingen op een vaste plek kunnen worden opgevangen. De versnelde bouw van flexwoningen in Amsterdam kan hieraan bijdragen.

Extra woningen

Onderdeel van de afspraken met het kabinet is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) bijdraagt aan de versnelde ontwikkeling van flexwoningen in Amsterdam. Het gaat om de bouw van 2.500 tot 3.000 flexwoningen die vanaf 2024 in gebruik kunnen worden genomen. Voor de eerste 1.000 woningen is een akkoord met het Rijk, dat een bedrag van 12 miljoen investeert. Dit draagt bij aan de doorstroom van Amsterdammers die op zoek zijn naar een woning en verbetert de situatie op de Amsterdamse huizenmarkt.

Uitvoering

Het COA zorgt voor de uitvoering. Het COA maakt vrijwilligerswerk, werktrajecten en programma’s gericht op participatie van de vluchtelingen mogelijk. Maar ook dagbesteding, zorg en onderwijs. Daarbij sluiten ze waar mogelijk aan bij de buurtactiviteiten die er al zijn. De kosten van de opvang op het cruiseschip zijn voor het Rijk.

Aantal plekken

In eerste instantie bieden we aan 1.000 vluchtelingen op het schip een tijdelijk onderkomen. Als ze er eenmaal zijn, kijken we of het mogelijk is om meer mensen daar op een goede en veilige manier op te vangen. Als dat het geval is, kan het aantal opvangplekken oplopen tot 1.500.

Opvang vluchtelingen in Amsterdam

Op dit moment worden op verschillende plekken in Amsterdam in totaal 2.100 vluchtelingen en statushouders opgevangen (exclusief vluchtelingen uit Oekraïne). Het gaat om de locaties: A&O Hostel (850), Marine Etablissement Amsterdam (250), Tafelbergweg (100), Kloveniersburgwal (100), Boelelaan (100) en AZC Willinklaan (700). Met de komst van 1.000 mensen op het cruiseschip in de haven komt het totaal op 3.100 vluchtelingen en statushouders.


Lees het originele artikel