Lees het originele artikel

Het aantal studenten in Tilburg groeit, dus neemt de druk op de studentenwoningmarkt toe. De gemeente maakte afspraken met woningcorporaties en onderwijsinstellingen, over extra woonruimte. 

WonenBreburg, TBV Wonen, Tilburg University, Fontys, Avans, en Studentenraad Tilburg hebben samenwerkingsafspraken met de gemeente gemaakt. Die afspraken hebben zij vastgelegd  in een ‘Convenant Studentenhuisvesting Tilburg 2020-2025’. Voor de periode 2020 tot en met 2024 willen zij samen 1.900 wooneenheden voor studenten realiseren. 

“Tilburg wil een stad zijn waar voor iedereen passende huisvesting is. Daarom is ook steeds meer studentenhuisvesting nodig”, aldus wethouder Oscar Dusschooten (Wonen). In het convenant staan afspraken over de inzet en rol van de partijen en de organisatie die nodig is om dit te realiseren.

Creatieve oplossingen

In de afgelopen jaren zijn naast Tilburg Talent Square de studentencomplexen Cobbencampus en The Rumour opgeleverd. Op dit moment zijn bovendien al verschillende locaties in beeld voor extra huisvesting. Zo zijn in het voormalig datacenter van Interpolis aan de Verbernelaan en aan het Reitseplein studentencomplexen in voorbereiding. Bovenop die circa 1.300 eenheden, wil woningcorporatie WonenBreburg zo’n 380 betaalbare studenteneenheden toevoegen. De partijen gaan op zoek naar locaties om invulling te geven aan de resterende opgave en zoeken daarbij naar nieuwe kansen en creatieve oplossingen.

De aanwezigheid van studenten in de stad levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling, profilering en dynamiek van de stad, maar kan ook druk geven op de leefbaarheid. Daarom hebben de partners ook afspraken gemaakt over hoe zij samen willen bijdragen aan toekomstbestendige studentenhuisvesting. 


Lees het originele artikel