Het Adviescollege ICT-toetsing is sinds 1 januari 2021 de opvolger van het Bureau ICT-toetsing. Het Adviescollege ICT-toetsing oordeelt over de risico’s en de slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid en geeft adviezen ter verbetering. Ook toetst het de doeltreffendheid en doelmatigheid van onderhoud en beheer van informatiesystemen.


Lees het originele artikel