De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. In totaal ontvingen deze ronde 18 initiatieven in Noord-Brabant een subsidiebijdrage uit het impulsgeldenprogramma.

Heksenjacht in Peelland

Heksenjacht in Peelland is een project waarin Bureau Franken de samenwerking opzoekt met kunstenaars, gemeenten, BGTS Natuurpark de Groote Heide en het Van Abbemuseum. Het resultaat van die samenwerking wordt een route van zes kunstwerken langs de belangrijkste plaatsen die een rol speelden in de geschiedenis van de heksenvervolging. In werkateliers gaan de betrokken partijen samenwerken om tot een breed gedragen route en selectie van kunstwerken te komen. Naast de route die het project oplevert, is het een voorbeeld voor een domein-overstijgende samenwerking van diverse stakeholders.

Pennings Foundation

Pennings Foundation is een presentatie- en kennisplatform op het gebied van fotografie, nieuwe mediakunst en videokunst en maakt tentoonstellingen en een activiteitenprogramma gericht op professionele fotografen, de fotografieliefhebber, het onderwijs én de amateurfotograaf. Met de bijdrage uit de impulsgelden zorgt Pennings Foundation voor een versterking van het team en betere taakverdeling, om zo de artistieke en zakelijke kant van de organisatie te kunnen ontwikkelen en haar functie richting het publiek te versterken.

Albert van Abbehuis

Het Albert van Abbehuis is een presentatieplek en werkruimte voor startende en meer gevestigde beeldend kunstenaars en designers. Daarnaast staat in de programmering de stad centraal. Nu het gebruik van het pand zeker is gesteld, wil het Albert van Abbehuis haar positie in de stad versterken en haar functie voor het veld vergroten. Daarvoor ontvangt zij een bijdrage uit de impulsgelden, die zij inzet voor de ontwikkeling van het artistiek-inhoudelijk programma en de interne organisatie.

Oortwolk

Oortwolk ontwikkelt kindervoorstellingen die inspelen op de basisemoties van kinderen en daarmee bijdragen aan de emotionele geletterdheid. Een literair kinderboek dient altijd als inspiratie. Met de eerste voorstelling ‘Behoorlijk Boos’ zorgde Oortwolk al voor een flinke speellijst. Nu de vraag naar deze, maar ook nieuwe voorstellingen zoals ‘De Wildernis’ blijft groeien, is het volgens haar tijd om de organisatie te ontwikkelen. Om het team te versterken, een marketingplan te ontwikkelen en samenwerkingen te verduurzamen, ontvangt Oortwolk een bijdrage uit de impulsgelden.

Watershed

Watershed is een literaire organisatie die zich richt op talentontwikkeling van schrijvers, de organisatie van literaire live-events en de productie van podcasts en andere publicaties. Op vernieuwende wijze probeert Watershed een jong en divers publiek te bereiken. Om de organisatie nog beter te profileren richting het publiek en om het aanbod breder toegankelijk te maken voor met name groepen met een fysieke beperking, ontvangt Watershed een bijdrage uit de impulsgelden. Zo hoopt Watershed de zakelijke kant van de organisatie te professionaliseren, om drempels om evenementen te bezoeken te verlagen en om een profiel met nationale uitstraling te ontwikkelen.

Katinka Versendaal

Met haar project ‘TideTables’ dat ze toonde op de Biënnale in Venetië, onderzocht Katinka Versendaal de omgeving aan de hand van speculatieve gastronomie. In haar projecten onderzoekt Katinka thema’s als klimaatverandering en biodiversiteit en neemt ze het publiek mee in een food experience.  De succesvolle pilot in Venetië wil Katinka doorontwikkelen. Daarom zet ze de impulsgeldenbijdrage in om een methodologie te ontwikkelen, zodat het project in meerdere steden kan worden uitgerold. Daardoor hoopt zij in de toekomst nog meer belangrijke stakeholders aan het project te verbinden.

Silent Film Festival

Jaarlijks organiseert Stichting Zolderkamertjesklassiek het Silent Film Festival in Pand P en Parktheater Eindhoven. Het is het grootste stillefilmfestival van Nederland, dat zich tevens kenmerkt door diepgaand onderzoek naar de stille film. Het festival adviseert andere partijen die werken met stille film, het voorziet het publiek van achtergrondinformatie en het stimuleert de musici die zich in begeleiding van stille films willen ontwikkelen. Om haar functie te ontwikkelen, investeert het Silent Film Festival met de impulsbijdrage in de techniek, het aantrekken van een productiemedewerker en zakelijk leider en in een publieksonderzoek om zo het publieksbereik te vergroten.

POPEI

Als broedplaats voor muzikanten in Eindhoven streeft POPEI ernaar een thuisbasis te zijn voor álle muzikanten. Daarom wil POPEI een transitie doormaken en zich richten op een grotere verscheidenheid aan muzikanten, zoals producers, rappers en deejays. Met de impulsbijdrage wil de organisatie haar ruimtes herinrichten, om zo beter in te kunnen spelen op de verschillende behoeften van muzikanten. 

Stichting Goeikes

Goeikes is een 2-jaarlijks fotofestival in de regio Helmond, waar foto’s van zowel professionals als amateurfotografen worden tentoongesteld. Het festival is gratis te bezoeken, vindt plaats in de openbare ruimte en speelt in op aansprekende en toegankelijke thema’s. Ook worden de deelnemende amateurfotografen gedurende anderhalf jaar begeleid door professionals en docenten bij het maken van hun fotoseries. Laagdrempeligheid, verbinding en culturele betrokkenheid staan dan ook centraal bij het organiseren van het fotofestival. Voor eerdere edities van het festival realiseerde Stichting Goeikes een fotoboek en een expositie door middel van crowdfunding. Nu wil de organisatie met de bijdrage uit de impulsgelden het fotofestival doorontwikkelen en verankeren als terugkerend evenement in de regio Helmond en in Brabant.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil Provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.


Lees het originele artikel