De IRK is vooralsnog van oordeel dat de brieven relevant kunnen zijn voor de beantwoording van deze prejudiciële vragen. Daarom heeft de IRK de betrokken Poolse rechtbanken een aantal vragen gesteld over dit verzoek van het Poolse ministerie. De vragen richten zich op het bestaan van deze brief en over de gevolgen daarvan voor de samenwerking tussen de rechterlijke autoriteiten in het kader van de uitvoering van Europese aanhoudingsbevelen.

De IRK heeft ook het Europees Hof van de vragen op de hoogte gebracht. Het antwoord van de Poolse rechtbanken op de vragen zal eveneens door de IRK met het Hof worden gedeeld.


Lees het originele artikel