Lees het originele artikel

Om iedere discussie over de juridische grondslag voor zover nodig te beslechten heeft het kabinet besloten om met de grootst mogelijke spoed de Wet publieke gezondheid te wijzigen. Een voorstel daartoe zal op korte termijn ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State en daarna aan beide Kamers.

Dit alles doet het kabinet omdat het noodzakelijk is de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Daarom blijft het kabinet benadrukken alleen op reis te gaan als het strikt noodzakelijk is. Vakantie en familiebezoek zijn niet-noodzakelijke reizen. Mensen die uit hoog risicogebieden komen, moeten in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine.

Het kabinet heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd via een Kamerbrief en de ministeriële regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.


Lees het originele artikel