Lees het originele artikel

Op dit moment zit Nederland in een volledige lockdown, met als doel het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken. Het is nog moeilijk voor te stellen dat er in het komende jaar stap voor stap meer bewegingsruimte komt. Toch bereiden we ons daar vast op voor, door in de eerste helft van 2021 kleinere evenementen voor de stad te organiseren. Om te beginnen in de vorm van veilige experimenten.

Organisatoren, creatievelingen, medewerkers en toeleveranciers die voor hun inkomen afhankelijk zijn van evenementen, staan te trappelen om weer aan de slag te gaan. Logisch na een jaar vol gemiste inkomsten, teleurstellingen en tegenslagen. Veel is er niet doorgegaan: SAIL 2020, de Uitmarkt, Koningsdag, de Parade, Kwaku, Pride, en vele andere evenementen. Ook alle festivals, dance-events en reguliere clubavonden werden afgelast. De behoefte van Amsterdammers om weer samen uit te gaan, is voelbaar.

Moeilijk te voorspellen

Het verloop van de coronacrisis blijft nog onzeker. Er zijn hoopvolle berichten over vaccins, maar wanneer weer iets kan en mag is nu nog niet duidelijk. Laat staan dat we kunnen voorspellen wanneer er weer grote evenementen mogelijk zijn. Wat wel zeker is: evenementen vergen veel voorbereiding en investeringen.

Zoveel mogelijk in het najaar

In overleg met de organisatoren gaan we evenementen die vóór 1 juni gepland zijn, proberen te verplaatsen naar het najaar. Extra evenementen in de zomer plannen, is niet mogelijk, omdat het aanbod dan al heel groot is.

Grote evenementen kunnen zoals het er nu naar uitziet voorlopig niet doorgaan, omdat óf de omstandigheden niet veilig zijn, óf omdat er een te groot risico is op annulering. De bedrijven achter de evenementen zijn hard geraakt door de crisis en kunnen simpelweg geen grote risico’s nemen. Daarom richten zij zich op het najaar.

Nek uitsteken

Het gat dat zo ontstaat in de evenementenkalender geeft ruimte om te experimenteren met kleinere evenementen, zodra dat kan en mag. Die zijn sneller te organiseren. Als gemeente zoeken we mee naar plekken, helpen we bij de invulling en zijn we flexibel bij het verlenen van de vergunningen. We praten ook met organisatoren en eigenaren over maatregelen als sneltesten, zitplaatsen voor bezoekers, 1,5 meter afstand en hygiënemaatregelen. We werken goed samen en steken onze nek uit als dat moet, ook om zo te leren wat werkt en wat kan.

Koningsdag, 4 mei en Bevrijdingsdag

Een besluit over Koningsdag en 4 en 5 mei nemen we nu niet: de vooruitzichten zijn te onzeker. Hopelijk hebben we begin volgend jaar een beter beeld. We stellen dit besluit daarom uit tot 1 februari 2021. De hoop en verwachting is dat er dan meer duidelijk is.

We willen nu geen risico lopen om straks weer alles op die belangrijke, drukke nationale feestdagen en herdenkingen af te moeten gelasten. Ook omdat we, als het straks wél kan, de verwachte drukte moeten spreiden.

Beleid vooralsnog niet ingrijpend gewijzigd

We gaan in 2021 het evenementenbeleid niet ingrijpend veranderen. De situatie moet zich eerst herstellen. Het beleidsvoornemen om schaarse plekken voor muziekevenementen goed te verdelen, stellen we met een jaar uit.

Wel gaan we in 2021 experimenteren met de mogelijkheid om evenementen tot 250 bezoekers vrij te stellen van een vergunning, onder voorwaarden. Die grens ligt nu op 100 bezoekers.

Ook kijken we goed naar de evenementenlocaties. We hebben nieuw beleid voor locaties vastgesteld, in principe voor 3 jaar. Voor een aantal locaties gaan we in 2021 met de belanghebbenden in gesprek. Dat zou kunnen leiden tot veranderingen. Het gaat om Gaasperpark, Westerpark, het NDSM-terrein en de Tuinen van West. En we blijven zoeken naar alternatieve locaties in de stad en in de omgeving van de stad. Zodat de druk op andere plekken minder groot wordt.

Toekomst van evenementen

2021 staat hopelijk in het teken van herstel en van de terugkeer van evenementen. We praten intensief met organisatoren, creatieve bedrijven en toeleveranciers over alles wat we nu al kunnen doen.


Lees het originele artikel