Aanleg laadpalen in stroomversnelling

Zes regio’s, waaronder de provincies Zeeland en Zuid-Holland, gaan samen met netbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de slag om slim en snel meer laadpalen te plaatsen in heel Nederland. De provincies verwachten de komende jaren een toename van elektrisch vervoer over de weg en het water, zoals elektrische bussen, veren, trucks en bestelauto’s. Daardoor moet het netwerk van laadpunten meegroeien. In de provincies Zeeland en Zuid-Holland staan naar verwachting dit jaar ruim 47.000 laadpunten voor personenauto’s. Dat aantal moet in 2030 zijn uitgebreid tot ruim 368.000. 

Gedeputeerde Harry van der Maas Provincie Zeeland:
‘Een uitbreiding van het oplaadnetwerk voor elektrische auto’s is voor onze inwoners, maar ook voor onze toeristische industrie van groot belang. Zeeland ontvangt ieder jaar veel bezoekers uit binnen- en buitenland. De komende jaren neemt naar verwachting het aantal bezoekers dat met een elektrische auto komt fors toe. Al deze bezoekers willen we gastvrij ontvangen en van alle comfort voorzien. Een goed oplaadnetwerk draagt hier aan bij. In Zeeland laad je op, letterlijk en figuurlijk!’

Zes regio’s voor schaalvoordeel en efficiëntie

Als onderdeel van het Klimaatakkoord hebben overheden, markt en netbeheerders landelijk afspraken gemaakt voor een goed laadnetwerk. Elektrisch vervoer is één van de manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Gemeenten en provincies hebben een belangrijke rol in de uitvoering van deze afspraken. Door samen te werken hoeft niet elke gemeente specialistische kennis in huis te halen. Ook kunnen ze samen aanbesteden, dat scheelt geld bij de aanleg. Daarnaast zorgt samen plannen ervoor dat laadpunten op een logische plek komen en ze snel geplaatst kunnen worden. Zowel in de straat voor particulieren, als bij bedrijventerreinen voor bussen en vrachtwagens. 

Vandaag bekrachtigen zij hun samenwerking. Deze samenwerking is een volgende stap op weg naar een landelijk dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk van laadpalen. Samenwerken scheelt geld, tijd en levert eenduidigheid voor de gebruiker op. Nederland loopt voorop als het gaat om de aanleg van laadpalen.


Lees het originele artikel